Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Vi är starkare än vi vågat tro

Vi är starkare än vi vågat tro

I samband med årets Möbelriksdag, som denna gång genomfördes hos Kinnarps i Skillingaryd, lanserade TMF en rapport. Rapporten baserades på en studie av svensk möbelindustrins position i framför allt Europa. I studien utvärderades och jämfördes svensk möbelindustri mot å ena sidan situationen i hela EU, å andra sidan specifikt även mot vissa särskilt stora möbelländer som Italien, Danmark och Tyskland.

David-Johnsson-vd-tmfStudien visar att svensk möbelindustri är betydligt starkare än vad man kanske vågat tro. Industrin har all anledning att vara stolt. Vi har som ett av ytterst få europeiska länder ökat produktionen (upp 24 procent) under de senaste tio åren och även återhämtat oss betydligt bättre efter finanskrisen än andra europeiska länder. Sverige har inte bara en stor inhemsk möbelproduktion, vi är även ledande när det gäller hållbar produktion och hållbara produkter. Vidare är mer än tio procent av de största möbelföretagen inom EU svenska. Svensk möbelindustri är också lönsam i ett EU-perspektiv, med en väsentligt högre avkastning än genomsnittet.

Rapporten fick ett stort medialt genomslag och näringsministern Annie Lööf har refererat till den vid flera tillfällen. Det faktum att det är just näringsministern är extra roligt eftersom branschen tidigare oftast nämnts på kultursidor och i inredningstidningar. Detta är en del av den svenska industrin som förtjänar all uppmärksamhet. Genom en kombination av teknik, design och moderna produktionsmetoder har man lyckat förena gamla tiders hantverkstradition med hypermoderna metoder. I tider av utlokaliseringar har möbelindustrin lyckats behålla sina anställda och sysselsätter i dag ungefär 17 000 medarbetare. Därmed också sannolikt den enda industrigren som inte, när det gäller sysselsättning, minskat i omfattning. Det enda verkliga anställningsskyddet skapas som bekant i framgångsrika företag.

I tider när det talas om tjänstenäringen och Sveriges framgångar tillskrivs musik, spel och IT-under kan det vara värt för politiker och övriga beslutsfattare att fundera en smula över var sysselsättning och exportintäkter skapas. I slutändan är det där som välfärden betalas.

David Johnsson
vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen