Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / UTBILDNINGARNA SOM GÅR MOT STRÖMMEN

UTBILDNINGARNA SOM GÅR MOT STRÖMMEN

Medan många yrkesutbildningarna kämpar med att få tillräckligt antal sökande går yrkeshögskolarna mot strömmen. Och nu drar YH i gång en storsatsning på utbildningar för produktionstekniker. ”Det här är väldigt efterfrågat. Till höststarten hade vi 99 ansökningar till”, berättar Lars Engman verksamhetsledare för Träbransch Norr i Skellefteå.

I takt med att produktionen och kompetenskraven förändras inom svensk träindustri startas också nya utbildningar. De som fått klartecken för att sätta i gång utbildningar för produktionstekniker under det kommande läsåret är Nässjö, Tibro och Skellefteå. Det är genom samarbete mellan kommunerna, industrin och högskolorna som utbildningarna nu startar.

– Vi samarbetar med Tekniska högskolan i Jönköping om den här utbildningen. Planen är att starta 2021, antingen januari eller augusti. Utbildningen är tre terminer och vi har 35 platser beviljade, berättar Joakim Brobäck som är vd på Träcentrum i Nässjö.

Arbetet med att få dessa utbildningar på plats har pågått en tid. Det har varit en prioriterad fråga för Trä- och Möbelföretagens utbildningsansvarige, Henrik Smedmark

– TMF har sedan länge identifierat produktionstekniker som en angelägen utbildning och en nyckelkompetens inom träindustrin och därför har vi stöttat den här ansökningsprocessen på mesta möjliga sätt. Det känns oerhört viktigt att nu kunna dra i gång, säger Smedmark.

Även på träcentrum i Nässjö ser man att den nya utbildningen kommer i rätt tid.

– Vi ser att industrin är i ett spännande läge där frågor som automatisering och digitalisering blir viktigare och viktigare. Då behövs en ny typ av kompetens. Det investeras i nya maskiner och det behövs mer produktionsteknisk kunskap, förklarar Joakim Brobäck.

I det nya landskapet blir produktionstekniker en nyckelkompetens.

– Nivån på den nya utbildningen ligger någonstans mittemellan gymnasiet och högskola.

Den läggs upp så att både de som redan jobbar i företagen kan gå utbildningen liksom andra som inte jobbar där nu. Utbildningen riktar sig till båda dessa kategorier.

– Det är en utmärkt utbildning att använda om man vill kompetensutveckla de som redan är anställda i företaget. Utbildningens upplägg och sättet undervisningen kommer att bedrivas på är speciellt anpassat för att de här personerna ska kunna behålla sin anställning. De ska kunna plugga och sedan göra sin praktik på företaget där de är anställda.

– Vi ser att området produktionsteknik är ett viktigt område, att man utvecklar företagens kompetens i detta. Det är ett eftersatt område.

– Kombinationen av att använda vår utbildning som både kompetensutveckling för befintlig personal och att faktiskt fylla på och rekrytera nya medarbetare, båda dessa spår ger viktiga möjligheter för företagen, säger Joakim Brobäck på Träcentrum i Nässjö.

Det som är lite speciellt med yrkeshögskolorna är att yrkeserfarenheten rankas väldigt högt för att komma in på utbildningarna.

– Förutom att man har gymnasiebetyg kan man också komma in på den här utbildningen med hjälp av arbetserfarenhet. Har man jobbat med relevanta områden inom produktionen kan man komma in på utbildningen.

Även i Västerbotten är man mycket glad över möjligheten att få utbilda nya produktionstekniker.

– Det finns ett stort intresse för utbildningarna bland våra 103 träindustriföretag i Västerbotten. Vi har saknat den här nivå fem som har erfarenhet från industrigolvet men vill läsa vidare till produktionstekniker eller beredare.

– De är oerhört eftertraktade, berättar Lars Engman på Träbransch norr.

TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen