Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Spaningen / Trä- och möbelindustrins nio favoritträslag

Trä- och möbelindustrins nio favoritträslag

Vissa är lätta, andra tunga. Och medan några är mjuka och spänstiga är andra stenhårda. Alla är speciella på sitt sätt. Här är trä- och möbelindustrins nio favoritträslag.

Gran
Granen utnyttjas till såväl sågade produkter som till massaved. Det vanligaste träslaget till bygg- och
konstruktionsvirke.

Furu
Är mycket användbart och används till mycket, bland annat till fönster, inredning och möbelvirke, golv, virke till båtar samt byggnads­virke, golvsockel, dörrfoder och limträbalk.

Ek
Ett hårt träslag, mycket vanligt inom träindustrin. Stora användningsområden även inom golv, trappor, kök, fönster, dörrar, möbler, och snickerier.

Björk
Utöver de klenare dimensionernas eftertraktade massa­ved för pappers­massa används virket i dag i betydande volymer till möbler, snickerier, svarvade produkter och golv.

Ask
Ljust, segt och hårt träslag som lämpar sig alldeles utmärkt till möbler, golv och inredning men även till bandy­klubbor.

Bok
I dag används bok främst som möbelvirke och kuriöst nog även glasspinnar tack vare träets lena egenskaper och avsaknad av stickor i det hyvlade träet.

Al
Detta blommande hänge­träd är inte så vanligt i trä- och möbelindustrin. Av stubbar och avsällningar på grövre stammar görs alrotsfaner. En del leverantörer ­tillhandahåller alrotsfaner och alfaner.

Asp
Asp är lämpligt till lite olika ändamål som tändstickor, konstruktionsvirke, takspån, emballage, bastu, paneler – inne såväl som ute, trä­snideri, lek­saker, last­pallar, möbler och golv.

Alm
Ett av de vackrare träs­lagen som historiskt har använts till finsnickeri och hantverk. Andra användnings­områden är golv, faner och båtbyggeri.

Av: Thomas Strand

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen