Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / TMF som stöd vid examensarbeten?

TMF som stöd vid examensarbeten?

Fråga: Kan TMF stödja studenter och företag som kontaktförmedlare vid examensarbeten och andra innovationsprojekt?

Svar: Ja, främst vid uppstarten då vi har ett stort nätverk hos medlemsföretagen samt universitet, högskola och forskningsinstitut. Under 2012 har vi medverkat i cirka tio stycken ex-jobb och FoU-projekt.

Anders Rosenkilde, ansvarig teknisk utveckling

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen