Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Kan vi avsluta provanställningen?

Kan vi avsluta provanställningen?

Fråga: Vi vill avsluta en provanställning för en arbetare innan den övergår i en tillsvidare­anställning. Är detta möjligt? Vad gäller i övrigt?

Svar: Ja. Reglerna om provanställning finns i LAS. Dessa kan dock avtalas bort eller ersättas av andra regler i kollektivavtal.
I såväl Träindustri­avtalet som Stoppmöbelindustriavtalet finns regler om provanställning. Syftet med avtal om provanställning är att anställningen efter sex månaders prövotid ska övergå till en tillsvidareanställning. Om du inte vill att detta sker, ska arbetstagaren underrättas senast vid prövo­tidens utgång. Som arbetsgivare ska du motivera ditt ställningstagande endast om arbets­tagaren begär det.

Önskar ni avbryta provanställningen i förtid ska den provanställde meddelas minst två veckor innan. Det kan vara klokt att även lämna beskedet skriftligt, om en tvist skulle uppstå. Det finns ingen skyldighet att låta provanställningen övergå till en tillsvidareanställning och det finns heller inget krav på att påvisa så kallad saklig grund eller motsvarande för att provanställningen ska upphöra, så länge det inte handlar om diskriminering eller liknande. Skälen för att avbryta en provanställning kan inte prövas rättsligt.

Om ni önskar avbryta provanställningen i förtid eller om ni inte önskar att den ska övergå i en tillsvidareanställning och arbetstagaren är fackligt ansluten måste ni, samtidigt som underrättelse sker till arbetstagaren, varsla facket. Detta ska ske minst två veckor innan prövotiden löper ut. Observera att tjänstemannaavtalen har andra uppsägningstider, på detta område gäller en månads uppsägningstid för både arbetsgivare och tjänstemannen.
För mer detaljerad rådgivning, finns TMF:s regionärer på 08-762 72 00.

Anna Freij, arbetsrättsjurist

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen