Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Vägvalet / ”Det går att lära sig att bli kreativ”

”Det går att lära sig att bli kreativ”

Idéerna flödar hos Väderstad-Verken.

– Sätt inte upp gränser, för det finns inga. Det är vid ytterligheterna, på okänd mark, som vi hittar de bästa förslagen. Det säger jag till mina medarbetare, säger Jan-Eric Olovsson, verksamhetsutvecklare och koordinator för idéarbetet på Väderstad-Verken, som tillverkar jordbruksmaskiner.

I fjorton år har företaget haft ett systematiskt idé- och förbättringsarbete. Ett hundratal uppfinningar har blivit patenterade.
– Vi har fått in 25 000 förslag. Det blir 1 786 förslag per år, säger Jan-Eric Olovsson.
Av alla inlämnade förslag har hela 21 000 genomförts.
Förslagsverksamheten kallas ”VIKKIS”, en förkortning för ”Väderstad Idé Kvalitet Kompetensutveckling I Samverkan”.
Nivån på förslagen var i början låg men per automatik höjdes kvaliteten.
– Kan man inte lämna in små förslag kommer inte de stora heller, säger Jan-Eric Olovsson, som menar att företagsnyttan med förslagsverksamheten är enorm.

– Det går spikrakt uppåt för Väderstad-Verken och VIKKIS-arbetet har definitivt haft betydelse för framgångarna.
Förutsättningen för ett givande idéarbete är att alla i personalen är med på tåget och att man snabbt genomför inkommande förslag.
– Det går att lära sig att bli kreativ, säger Jan-Eric Olovsson.

Text Charlotta Zingmark

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen