Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Spaningen / Takk for det, Norge!

Takk for det, Norge!

Tyskarna gillar våra kontorsmöbler. I Storbritannien gillar man sovrumsmöblerna. Norrmännen gillar allt. Den svenska möbelexporten uppgick under perioden januari-september till 11,7 miljarder kronor.
Här är länderna som importerar mest.

Norge: 32% – 3 755 milj kr

Norge har under lång tid varit vårt största exportland och står för en tredjedel av allt vi exporterar. De köper med andra ord mycket av alla möbelkategorier. Främst köper de kontorsmöbler och delar av möbler (där svenska företag är underleverantörer). Men de köper också mycket köksinredningar och stoppade möbler.

Danmark: 11% – 1 303 milj kr

Danmark har lång tradition som möbelproducent. Och från Sverige exporteras kontorsmöbler och stoppade
möbler. Den största exportandelen är dock delar av möbler.

Tyskland: 10% – 1 112 milj kr

Vi tar oss vidare söderut, till Tyskland. Här är man också främst intresserad av delar av möbler. Men även svenska kontorsmöbler är populära.

Finland: 9% – 1 011 milj kr

Till våra grannar i öst, Finland, exporterar vi det mest: delar av möbler, övriga möbler, kontorsmöbler, sittmöbler och stoppade möbler.

Storbritannien: 6% – 739 milj kr

Storbritannien är främst intresserade av sovrumsmöbler. Till skillnad från Norge utgör köksinredningar en mycket liten del.

USA: 5% – 551 milj kr


USA tillhör inte någon av de större export-länderna. Sovrumsmöbler är dock populärt.

Frankrike: 4% – 505 milj kr

Bortsett från delar av möbler, är det främst kontorsmöbler och stoppade möbler som exporteras till Frankrike.

Övriga länder: 23% – 2 724 milj kr

Knappt en fjärdedel av den totala exporten går till andra delar av världen.

Av: Cecilia Ask Engström och Kristofer Sandberg

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen