Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Så skapar du en säker arbetsmiljö

Så skapar du en säker arbetsmiljö

Genom en god arbetsmiljö förhindrar du inte bara sjukdomar och olyckor. Du kan även spara stora pengar.

Trä- och möbelindustrin är en av de mest olycksdrabbade branscherna, även om antalet olyckor minskar. Antalet allvarliga olycksfall är i nivå med dem som drabbar utsatta yrken som gruvarbetare och poliser. Förklaringen till detta är naturligtvis alla skärande maskiner och verktyg. Och det är spontant maskinerna som Lars Nord, inspektör på Arbetsmiljöverket, tar upp när han får frågan om hur man som företagare i trä- och möbelbranschen skapar en god arbetsmiljö med färre olyckor.

– Alla manuella maskiner har ställbara skydd, men tyvärr intar de allt för ofta ett läge som innebär att alla arbetsstycken går in. Och då gör skydden naturligtvis ingen nytta, säger han.
Ett annat och växande problem när det gäller maskiner är att delar av tillverkningen blir automatiserad.
Man stoppar in ett råämne i ena ändan av en maskinlinje och så kommer den ut fräst, borrad, putsad och klar i andra ändan.

– Här gäller det att se upp i samband med köpet av maskinlinjen och ställa de rättar frågorna. Ofta är varje maskindel CE-godkänd och säker, men det är inte ­alltid som helheten är okej. För att få linjen att fungera måste man kanske ta bort skydd eller annan säkerhetsutrustning och då uppstår genast en risk, säger Lars Nord.
I ett större perspektiv tycker han givetvis att det är viktigt att få ned olyckstalen för att göra branschen mer attraktiv.
– Det är redan i dag svårt att få tag i kvalificerad arbetskraft till industrin. Ska man kunna konkurrera om ungdomarna med andra branscher är det ingen merit att ha många olycksfall att visa upp.

Lars Nord menar att nyckeln till att vända utvecklingen är att bedriva ett systematiskt miljöarbete, där företaget har återkommande skyddsronder och en handlingsplan för att åtgärda bristerna.
– Det handlar mest om att inte släppa frågan, utan att hålla den aktuell, säger han.

1. Skaffa Maskinkörkort

Se till att dina anställda skaffar sig Maskinkör­kortet för de maskiner de jobbar vid. Läs mer om Maskinkörkortet på sidorna 6-7.

2. Ta vara på tillbuden

Alla klantar sig någon gång. Men i stället för att skälla ut den som gör något dumt bör du i stället ha en förlåtande attityd och fråga dig varför det hände.
Är det något som bör ändras på maskinen eller i produktionen innan något verkligt allvarligt sker?

3. Skydden ska användas

När du går runt i verkstaden så se till att dina anställda verkligen använder skydden och den utrustning som du erbjuder. Det har du faktiskt rätt att kräva.

4. Kräv CE-­märkning

När du köper en ny maskinlinje, kräv CE-märkning för helheten. Det blir allt vanligare med att koppla ihop maskiner till automatiska tillverkningslinjer. Ofta är varje enskild enhet i maskinlinjen CE-märkt, men det är viktigt att hela paketet har blivit genomgånget och märkt. Annars är det risk för att man inte får exempelvis ett säkert nödstopp.

5. Utse skyddsombud

Uppmuntra de anställda att utse ett skyddsombud. Det underlättar för dig att ha någon att bolla arbetsmiljöfrågorna med.

6. Skaffa dig kunskap

Det är ingen som kan alla föreskrifter och regler men det är väldigt bra att ha ett hum om vad som gäller. Inte minst för att kunna göra rimliga riskbedömningar.

Text: Roland Fransson
Illustration: Maja Modén

Relaterade artiklar

1 kommentar

  • Yvonne

    Ett tips är att ta en titt på t.ex. https://studier.se/traversutbildning/ , där finns många utbildare som har utbildningar utifrån arbetsmiljöverkets föreskrifter för att skapa en säker arbetsmiljö. Där finns även info om andra marskinkörkort som man kan behöva i sitt arbete.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen