Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Arbetsmiljöarbete

Tag-arkiv: Arbetsmiljöarbete

 • Arbetsmiljöarbete i ständig utveckling

  Arbetsmiljöarbete i ständig utveckling

  Arbetsmiljö är möjligen den enskilt viktigaste frågan som TMF har att hantera. Detta av flera uppenbara anledningar. Det ena är den moraliska aspekten. Ingen skall behöva skada sig på arbetsplatsen. Man ska kunna gå till sitt arbete i förvissningen om att miljön är så pass god och säker att riskerna för skador och olycksfall minimeras.…

 • Finns det mallar för arbetsmiljöarbetet?

  Finns det mallar för arbetsmiljöarbetet?

  Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se Martina Hallgren, rådgivare inom arbetsmiljö och hälsa, svarar på dina frågor Finns det mallar för arbetsmiljöarbetet?   Vilka krav gäller för dokumentation i arbetsmiljöarbetet? Finns det mallar vi kan använda?   Vid fler än 10 anställda ska hela det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras, dvs…

 • Bortse inte från individens ansvar

  Hur ska vi komma till rätta med arbetsmiljörisker och vems är ansvaret? Trä- och möbelindustrin har glädjande nog sjunkit på listan över riskfyllda yrken. Läs David Johnssons krönika.

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen