Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Rund och sund affärsmodell

Rund och sund affärsmodell

Att använda rester från tillverkningen för att tillverka nya produkter eller konstruktioner där delar är utbytbara. Den cirkulära ekonomin ger branschen nya möjligheter.

Miljöhoten blir allt mer akuta och ställer krav på producenter att underlätta för mer hållbara och bättre produkter. Och det under hela livscykeln, från ritbord till produktion och hela vägen fram till att varan måste kasseras. Som tur är kan medvetna aktörer göra stora vinster på en sådan förvandling – det handlar om att utveckla nya affärsmodeller.

Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF, berättar varför den cirkulära ekonomin är ett måste:

– Miljöhoten är vår tids största utmaning. Vi måste bli bättre på att återanvända och återbruka. Klimatet står överst på agendan, och vi måste bland annat minimera användandet av fossila bränslen, återvinna mer avfall och hushålla med råvaror så att de inte tar slut.

Om man tittar på en produkts livscykel finns affärsmöjligheter och pengar att spara för en medveten aktör.

– Att återvinna material som papper och aluminium är självklart. Papper kan till exempel återvinnas fem, sex gånger innan fibrerna är utslitna, och aluminium oändligt antal gånger. En annan typ av resursåtervinning är att förstå vem som kan ha glädje av det man anser är spill – titta till exempel på hur Stolab arbetat med pallen Lilla Snåland.

Vid föreläsningar ger Robin Ljungar ofta åhörarna exempel på cirkulära affärsmodeller där det finns goda möjligheter till affärer. Förutom återvinning av material och resurser är delningsekonomins möjligheter, och en omställning mot att se sig själv som serviceleverantör – bra tankefrön för producenter i branschen.

– Kanske kan komponenter bytas ut för att ge produkten ett längre liv. Med Phoenix har till exempel Offect designat en stol som går att plocka isär. Den miljövänligt gjorda stolen kan enkelt både uppdateras och tas tillbaka för att vara grund för nya produkter. Köpare kan dessutom leasa varianten. Offect blir en serviceleverantör som säljer hållbarhet, design och funktion.

Exempel på cirkulära affärsmodeller

Cirkulära resurser: Återvinn allt som kan återvinnas

Resursåtervinning – Down-/Upcycling: Avfall i en process kan vara råvara i en annan.

Förlängd produktlivscykel – Upgrading och Repair: Producera för lång hållbarhet och använd komponent för återtillverkning.

Dela plattformar: Hur kan modern teknik låta människorna nyttja produkterna bättre?

Använd produkten som tjänst: Sälj till exempel tjänsten sitta i stället för en stol. Funktionen är det som är viktigt.

Kretslopp med allt-1

Upgrading: Phoenix – Offecct

Stjärnformgivaren Luca Nichettos stol Phoenix är ett fint exempel på hur Offecct arbetar med en produkts hela livscykel. Den tidlösa stolen har en stomme i återvunnet aluminium och utbytbara sitt- och ryggdelar som kan uppdateras när helst användaren vill ändra funktion, testa ett nytt material eller bara byta färg. Det blir enkelt att ständigt få en ny stol.

Namnet är också taget för att symbolisera produkten. Fågeln Fenix, som ständigt reste sig upp från askan och påbörjade ett nytt liv. Stommen kan användas på många modeller och på sikt kan ett helt möbelsortiment med samma flexibla grund utvecklas.

Phoenix – Offecct

Phoenix – Offecct

Upcycling: Lilla Snåland – Stolab

Hyllade och uppmärksammade Lilla Snåland görs på spillbitarna från tillverkningen av Carl Malmstens kända stol Lilla Åland. Formgivare är hållbarhetsexperten Marie-Louise Hellgren, med lång erfarenhet från bland annat upcycling. Producent är småländska Stolab. Syftet med projektet är att ta vara på spillmaterial och samtidigt skapa en väldesignad möbel. En kombination av Stolabs resa mot att utveckla och stärka sitt miljöansvar och formgivarens kunskap och uppfinningsrikedom. Den trebenta pallen görs på massiv björk och upplagan styrs av hur många varianter av Lilla Åland som tillverkas. Från varje stol ges två spillbitar och en pall kräver 14. De 14 bitarna limmas ihop och skapar sitsen.

Lilla Snåland - Stolab

Lilla Snåland – Stolab

Repair: Lamino – Swedese

Swedese Repair är ett bra exempel på hur ett produktföretag också kan erbjuda tjänster. Den svenska designklassikern fåtöljen Lamino, ritad av Yngve Ekström 1956, är en av landets allra populäraste produkter. I linje med företagets hållbarhetstänk och miljöinriktning har Swedese bjudit in landets tapetserare till en utbildning så att de senare kan erbjuda professionell renovering av fåtöljen. De certifierade tapetserarna får tillgång till unik specialkunskap, originaldelar och material från Swedese. De kan senare erbjuda lagningar, omklädning och reparation av fåtöljerna och rekommenderas av Swedese. Swedese kommer på sikt att erbjuda samma tjänster och utbildningar på flera av företagets modeller. En win-win för alla. Många äldre stolar får nytt liv, Swedese en ny hållbar affärsmodell och tapetserarna många nya kunder.

Lamino – Swedese

Lamino – Swedese

Text: Anders Landén

Illustration: Louise Quistgaard

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen