Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Red ut CE via
tmf.se och seminarier

Red ut CE via
tmf.se och seminarier

Fråga: Vi har fått en broschyr från Boverket som säger att vi ska CE-märka våra produkter från den 1 juli 2013. Stämmer det?

Svar: Det är bara produkter med så kallad harmoniserad standard som ska märkas. Broschyren har gått ut till hela industrin och vi på TMF:s kansli har fått många frågor kring vilka byggprodukter i trä som skall CE-märkas. Därför har vi lagt upp en webbsida med mer information: www.tmf.se/ce-markning

Under hösten ordnar Byggmaterialindustrierna och Boverket fem seminarier där man går igenom vad det är som gäller; Malmö 26/9, Stockholm 16/10 och 17/10, Umeå 18/10 samt Göteborg 23/10 (besök Boverket.se för detaljer).

Även TMF kommer under vinterhalvåret att anordna regionala seminarier.  Och i nästa nummer går vi på djupet angående CE-märkning.

Lars-Göran Johansson, projektledare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen