Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Lars-Göran Johansson

Tag-arkiv: Lars-Göran Johansson

  • Red ut CE via
    tmf.se och seminarier

    Fråga: Vi har fått en broschyr från Boverket som säger att vi ska CE-märka våra produkter från den 1 juli 2013. Stämmer det? Svar: Det är bara produkter med så kallad harmoniserad standard som ska märkas. Broschyren har gått ut till hela industrin och vi på TMF:s kansli har fått många frågor kring vilka byggprodukter i…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen