Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Var med och påverka

Var med och påverka

Teknikcollege är på agendan i höst. Bland annat arrangerar TMF och Industriarbetsgivarna tre konferenser där dina åsikter står i centrum. 

TMF vill bjuda in dig som är verksam inom industrin till en dialog för att höra hur ni ser på er kompetens-försörjning och hur ni vill att vi som organisation skall arbeta med dessa frågor.
TMF vill också få en bild av hur samverkan mellan företag och skola fungerar i dag.

Den första träffen är i Skellefteå den 10 oktober, sedan följer Borlänge 1 november samt Falköping 8 november.
Den 18 oktober, på hotell Hilton i Malmö, är det sedan rikskonferens för Riksföreningen Teknik-college.

Målgruppen för konferensen är främst politiker, företagsrepresentanter, lärare och personer som arbetar med Teknik-college runt om i landet, såsom lokala och regionala styrgrupper och processledare.
Konferensen berör utbildning, näringsliv och samverkansformerna mellan dessa.

LÄS MER: teknikcollege.se/rikskonferens2012

Text Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen