Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Mer inflytande och längre avtal

Mer inflytande och längre avtal

Att bättre kunna påverka arbetstidens förläggning och att arbeta fram längre avtal. Det är två av TMF:s medlemsföretags önskemål i en omfattande enkätundersökning inför avtalsrörelsen 2013.

Vid utgången av mars 2013 löper TMF:s samtliga kollektivavtal ut. Yrkanden skall utväxlas med alla motparter innan utgången av 2012 och förhandlingarna om nya avtal kommer att inledas efter årsskiftet.
För närvarande pågår förberedelsearbetet för fullt och vi håller i skrivande stund på att slutföra bearbetningen av svaren på de enkätfrågor vi ställt till våra medlemsföretag angående vilka frågor vi ska driva i förhandlingarna.
Vi kommer nu också att genomföra en serie regionala avtalskonferenser för fördjupade diskussioner om avtalen.
Efter en första genomgång av enkätsvaren kan man lätt konstatera att vad som framförallt önskas är en mer medarbetarnära tillämpning av avtalen.

De flesta företagen vill ha ett starkare lokalt inflytande framförallt över arbetstidens förläggning, båda när det gäller möjligheten till olika former av varierad arbetstid och vid införandet av olika skiftformer.
Det finns helt enkelt önskemål om något som i grunden är självklart, nämligen möjligheten att få utnyttja sin produktkapacitet när behovet är som störst.
Att i större omfattning än vad som är möjligt i dag låta företagets orderläge påverka vilka arbetstider som ska gälla är ett önskemål som inte helt överraskande framförs från många håll.
Ett annat önskemål är kraven på längre avtal än under de senaste förhandlingarna. Korta avtal innebär ständiga avtalsförhandlingar och ständiga förhandlingar omöjliggör för alla parter att arbeta med långsiktiga strukturella frågor. Företagen får ingen möjlighet till långsiktig planering eller stabilitet vilket skadar alla.

Industriavtalet som vi tillsammans med våra fackliga motparter omfattas av bygger också på tanken om långa avtal som en faktor för att stärka konkurrenskraften -vilket borde skapa grogrund för en samsyn i vart fall i dessa frågor.
Tyvärr har Industrin för närvarande också ett oerhört stort behov av att avtalsvägen tillfälligt kunna gå ner i arbetstid utan att behöva säga upp anställda.
I vårt senaste avtal med GS-facket bildade vi en arbetsgrupp som skulle komma med förslag till sådana lösningar.
Dessvärre måste vi konstatera att vår motpart enligt vår uppfattning inte levt upp till arbetsgruppens intentioner, vilket är en stor besvikelse för oss, men givetvis ännu värre för våra medlemmar och deras medarbetare.

David Johnsson
vice vd och förhandlingschef, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen