Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Omplacera om det finns passande tjänst

Omplacera om det finns passande tjänst

Fråga: Vi är ett företag som kommer att säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Vad gäller angående vår omplaceringsskyldighet? 

Svar: Som grundregel i lagen om anställningsskydd, LAS, gäller att en uppsägning på grund av arbetsbrist inte är sakligt grundad om arbets-givaren kan bereda arbets-tagaren annat arbete. Arbets-givaren måste alltså försöka omplacera arbetstagaren innan uppsägning kan ske.

Omplaceringsskyldigheten tar enbart sikte på lediga tjänster inom samma arbetsplats eller företagsenhet. Är detta inte möjligt är arbetsgivaren i princip skyldig att undersöka om det finns lediga tjänster inom hela företaget, alltså inom hela den aktuella juridiska personen. Har ni på företaget flera drifts-enheter omfattar omplaceringsutredningen samtliga. Däremot finns det ingen skyldighet för ett företag som består av självständiga företagsgrenar att söka omplaceringsmöjligheter till företagsgrenar på andra orter.

Arbetsgivaren har heller ingen skyldighet att inrätta nya befattningar för att undvika uppsägningar. Finns det däremot lediga befattningar och en omplacering är möjlig ska arbetstagaren erbjudas denna under förutsättningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer.

För att undvika missuppfattningar bör erbjudandet lämnas skriftligen. Likaså bör arbets-tagaren få skälig tid på sig att överväga erbjudandet. Vid omplacering får arbetstagaren godta den lön som är förenad med den nya anställningen, det finns alltså ingen lagstadgad rätt att få behålla sin gamla lön.

För mer rådgivning, sök TMF:s regionärer samt kansli.

Anna Freij, arbetsrättsjurist

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen