Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Nej till utbildningar oroar

Nej till utbildningar oroar

Den 18 januari tillkännagav Yrkeshögskolemyndigheten vilka utbildningar som får tillstånd att starta till hösten. Merparten av dem som trä- och möbelindustrin har efterfrågat har fått avslag. 

Sammantaget kommer alltför få utbildningar att starta till hösten. TMF befarar att industrins konkurrenskraft drabbas på sikt.

– Utbildningarna har ett stort inflytande från arbetslivet och en verklighetsbaserad utbildning med stora inslag av praktik som ger goda resultat, säger TMF:s utbildningsansvarige Henrik Smedmark i en kommentar och fortsätter:

– Eftersom stora delar av industrin har brist på kompetens samtidigt som alltför många unga saknar jobb borde en satsning på yrkeshögskolan vara högprioriterad.

– TMF:s medlemsföretag välkomnade införandet av Yrkeshögskolan även om vi befarade att reformen var underfinansierad. Tyvärr hade vi rätt. För att rusta oss inför framtiden och möte den konjunkturnedgång vi just nu upplever kräver vi en kraftfull satsning på nya yrkeshögskoleplatser riktade till industrin, kompletterar Leif G Gustafsson, vd TMF.

Trä- och möbelindustrin är överhuvudtaget väldigt orolig för vad regeringens hantering av Yrkeshögskolan innebär för framtiden och kompetensförsörjningen. I början av januari, före YH-beslutet, skrev Leif G Gustafsson ett brev till utbildningsminister Jan Björklund med rubriken ”Bristande resurser till Yrkeshögskolan hotar svensk industri”.

FAKTA Utbildningar som har fått tillstånd
Trähusprojektör, Vetlanda
• Projektkoordinator inom Möbel- och Inredningsbranschen, Tibro
• Möbel- och inredningssnickare, Kristianstad
• Möbelproduktionstekniker, Vaggeryd

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen