Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ YH

Tag-arkiv: YH

  • Efterlängtad YH-utbildning

    Efterlängtad YH-utbildning

    Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat start för ”Produktionsteknik trä, möbel och inredning” från hösten 2020, utbildningen förläggs till Träcentrum med studieorter i Nässjö och i Tibro. TMF har varit en av de drivande parterna. Utbildningen genomförs i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping i nära samarbete med företag.

  • Nej till utbildningar oroar

    Den 18 januari tillkännagav Yrkeshögskolemyndigheten vilka utbildningar som får tillstånd att starta till hösten. Merparten av dem som trä- och möbelindustrin har efterfrågat har fått avslag.  Sammantaget kommer alltför få utbildningar att starta till hösten. TMF befarar att industrins konkurrenskraft drabbas på sikt. – Utbildningarna har ett stort inflytande från arbetslivet och en verklighetsbaserad utbildning…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen