Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Henrik Smedmark

Tag-arkiv: Henrik Smedmark

 • Omstart för TMF:s ungdomskommunikation

  Omstart för TMF:s ungdomskommunikation

  Efter de två kampanjerna ”Chair of Attention” och ”Table of Discussion” gör nu TMF en omstart med sin ungdomskommunikation. Tillsammans med byrån Volt tar TMF fram ett nytt koncept, följt av kampanjen ”Stäng inga dörrar. Bygg dem.”, och ambitionen är att ha ett mer långsiktigt tänk. – Vi lanserar ett nytt koncept med syfte att…

 • Valideringsmodellen: REKRYTERINGSVERKTYG som stärker yrkesstoltheten

  Valideringsmodellen: REKRYTERINGSVERKTYG som stärker yrkesstoltheten

  Valideringsmodeller som Industriteknisk Bas har på kort tid blivit ett användbart verktyg i rekryteringsarbetet. ”Många medarbetare får för första gången ett dokument som tydligt visar vad de kan”, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF. Valideringen har även en påtaglig effekt när det gäller yrkesstoltheten. Kunskap omsätts i allt högre takt, inte minst har digitaliseringen under…

 • Industrins behov ska styra

  Industrins behov ska styra

  Ny utredning lyfter branschernas inflytande över utbildningarna. Sverige saknar infrastrukturen för att rakt av kunna kopiera andra länders framgångsrika system för lärlingsutbildningar. Vad lärlingsutredaren Amelie von Zweigbergk däremot gärna ser är att vi kopierar det starka engagemanget.

 • Bli säker på maskinsäkerhet!

  Drygt ett år efter lanseringen är Maskinkörkortet på väg att bli en självklar del inom träteknisk utbildning. Nu hålls nya kurser.

 • Nej till utbildningar oroar

  Den 18 januari tillkännagav Yrkeshögskolemyndigheten vilka utbildningar som får tillstånd att starta till hösten. Merparten av dem som trä- och möbelindustrin har efterfrågat har fått avslag.  Sammantaget kommer alltför få utbildningar att starta till hösten. TMF befarar att industrins konkurrenskraft drabbas på sikt. – Utbildningarna har ett stort inflytande från arbetslivet och en verklighetsbaserad utbildning…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen