Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / VDn har ordet / Kopierade möbler
– ett problem redan 1957

Kopierade möbler
– ett problem redan 1957

Stockholm Furniture Fair startade 1951 i Göteborg. Svenska Möbelmässan arrangerades då av SMI, Sveriges Möbelindustriförbund, som numera ingår i TMF. Ett 80-tal företag deltog, det var nära hälften av landets möbeltillverkare. Efter några år kom mässan till Stockholm 1957, då deltog 223 utställare. Marknadsföring såg de mindre företagen som osäkra kostnader. Det var tryggare att investera i produktionen.

SMI trodde dock på mässor och arrangerade den första exportmässan i Helsingborg 1957, ett samarrangemang mellan Sverige och Norge. Man beslutade sedan att fortsätta med skandinaviska, exportinriktade mässor, de skulle dock arrangeras på en plats som var lämpligare ur kommunikations- och hotellsynpunkt.

Ett problem, som redan då uttalades, var plagiering av möbler. På mässorna vid den tiden skulle alla möbler godkännas av en jury innan de fick ställas ut.

Svenska Möbelmässan blev mer permanentad i Stockholm och sedan Stockholmsmässan flyttade till Älvsjö 1971 växte den för varje år. Inriktningen blev alltmer internationell och successivt har den svenska möbelmässan tagit en mer internationell inriktning.

I dag är Stockholm Furniture Fair den klart dominerande möbelmässan i Skandinavien. TMF tror starkt på värdet av en attraktiv mässa och arbetar tillsammans med Stockholmsmässan för att öka det internationella intresset. På årets mässa ställer drygt 700 företag ut och man räknar med runt 6 000 utländska besökare.

TMF arbetar i dag målmedvetet mot piratkopiering, vilket bland annat lett till att vi tillsammans med mässan bildat det etiska rådet No Copy, vars uppgift är att säkerställa att plagierade produkter inte ställs ut. Det är ju intressant att konstatera att det ansågs redan 1957 vara en av mässans huvuduppgifter. Grundtanken är här likartad med det tidigare systemet med jurymän.

Det långsiktiga arbetet med att utveckla möbelmässan har verkligen gett resultat där SFF 2013 är den ledande mässan i Skandinavien som årligen drar fulla hus. Parallellt har produktionen i svensk möbelindustri har ökat kraftigt sedan 1957 till en exportandel på 65%.

Vi ses på SFF – Nordens viktigaste möbelmässa!

Leif G Gustafsson
vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen