Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / Kährs växer så det knakar

Kährs växer så det knakar

Byggkrisen var nära att knäcka golvtillverkaren Kährs. Hundratals människor fick lämna sina jobb. I dag är det ett annat läge och beställningarna rullar in från hela världen. Hemligheten är hållbara och certifierade råvaror.

Golvtillverkaren Kährs var tidigt ute med ett tydligt miljötänk. Redan i början på 1990-talet tillsattes en miljöchef och man började jobba systematiskt med miljöfrågor. I dag är det hit till Nybro som Kährs kunder vänder sig för att få veta mer om miljö- och hållbarhetsfrågor.

– Våra företagskunder hör av sig och vill veta hur produkterna är tillverkade så att de kan förmedla det vidare till sina kunder. De begär kontroller av oss. Men så tufft utfrågade som vi blivit de senaste två-tre åren, har vi inte blivit tidigare, säger Åke Erlandsson, miljöchef på Kährs.

I detaljerade rapporter redogör Kährs hur tillverkningsprocessen går till. Från skog till färdigt golv. De beskriver också vad de gör för att minska användningen av kemikalier och energi.

– Ofta frågar kunderna om specifika produkter, inte om hur vi jobbar med miljöfrågor. Och det känns naturligt. Köper man ett schampo frågar man ju inte vad de gör hos schampotillverkaren, utan vad det är i förpackningen, säger Åke Erlandsson.

I snart 20 år har Kährs varit certifierade med en rad olika miljömärkningar. Åke Erlandsson menar att det är ett effektivt och trovärdigt sätt att berätta för kunderna att företaget tar miljöansvar.

– Om vi varje år talar om vad vi gjort och inte gjort, så skapar det trovärdighet och ger kontinuitet i det vi gör. Det är inte en händelse eller en enstaka broschyr, utan ett kontinuerligt arbete.

Som ett led i miljöarbetet och för att stärka profilen ytterligare, tillsatta man för två år sedan en miljöambassadör, Bruce Uhler. Han är ansiktet utåt och den som håller kontakten med miljöorganisationer, kunder och kollegor i skogs- och träbranschen.

– För några år sedan oroade vi oss mest för produktionen och kostnader. Visst såg man till att produktionen skedde säkert och miljömässigt rätt, men nu står miljöfrågorna i centrum, säger han.

Bruce Uhler kommer från Kährs säljorganisation i USA. Och han vet vad kunderna vill ha.

– I USA är miljöfrågan viktig. Det kanske är svårt att tro eftersom vi har mycket avfall och kör stora bilar. Men för många arkitekter, byggherrar och inredningsdesigner är det viktigt – alla frågar om produkten, om träråvaran och kemikalierna, säger han.

Det är inte utan stolthet han berättar att Kährs är först i världen med ett golv som består av FSC-Fairtrade-certifierat trä. Träråvaran lever alltså upp till de krav som är satta för att främja rättvis handel och hållbar skogsvård.

Organisationerna Fairtrade och FSC samarbetar i ett pilotprojekt i Chile där man återskapar skog som en gång skövlats i Curacautindalen. Människorna i regionen ska genom handel med virke få en hållbar sysselsättning.

– Vi har just sålt det allra första golvet med den här märkningen. Vi hoppas få igång en regelbunden produktion till hösten. Än så länge är det småskaligt, men förhoppningsvis kommer det bli fler skogsbrukare i kooperationen. Vi hoppas också att det skapas flera liknande projekt på andra platser runt om i världen, säger Bruce Uhler.

Det första golvet såldes till Asian Rural Institute i Japan. Även svenska ambassaden i Santiago, Chile, har gjort en beställning. Men även om design och kvalitet kommer i första hand, menar Bruce Uhler, att rättvisemärkningen gör produkten mer konkurrenskraftig.

– Du köper inte ett golv bara för att det är Fairtrademärkt. Du tittar först på designen, sedan kvalitet och rykte. På kundnivå är inte miljöfrågan den viktigaste. Men bland våra största återförsäljare och byggföretag kanske det miljömässiga är det första de frågar om. Om jag kommer till en arkitektbyrå i New York eller Los Angeles så handlar konversationen i dag om hur många certifieringspoäng inom LEED-märkningen de kan få med våra produkter. Så vi måste kunna berätta att vi kan medverka till ett visst antal poäng.

Ek är det vanligaste träslaget Kährs använder vid golvtillverkning. Varje år köper man in 50 000–75 000 kubikmeter ek. Det gör dem till en av giganterna i Europa. Även här försöker man köpa lokalt producerad ek. Leverantörerna måste garantera att skogsbruket är hållbart och att varje led produktionskedjan är kontrollerat.

– Vi har jobbat mycket med att våra inköpare ska ta upp detta med leverantörerna på ett tidigt stadium, säger Åke Erlandsson.

Men för några år sedan ifrågasattes Kährs användning av tropiska träslag från regnskogar. Och importen stoppades omedelbart.

– Det är inte träslagen som är boven utan skövlingen. Då kom vi fram till att vi måste satsa på att ha ett säkert ursprung. Nu använder vi tropiska träslag igen men bara virke som är FSC-certifierat. Vi ser att det finns ett problem och vi hanterar det genom certifiering, säger Åke Erlandsson.

Bruce Uhler tror att Kährs medvetna arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor kan inspirera andra att haka på.

– När ett företag börjar göra rätt för sig, och konkurrenter ser att vi är framgångsrika, då vill de kopiera vårt arbete. Om vi bara gör det rätta så kommer allt annat att ta hand om sig själv. Vi kan påverka i miljö- och hållbarhetsfrågor på en global nivå.

För några år sedan var det dock inte Kährs miljöengagemang som stod i fokus. Då handlade det mer om att överleva. Den globala konkurrensen och en kraftigt vikande byggkonjunktur tvingade företaget att krympa kostymen.

Ägarna avlöste varandra. Flera hundra anställda fick lämna sina arbeten på bara några år. Fabriker lades ner. Produktionen koncentrerades till ”hemstaden” Nybro i Småland.

Det är först nu, några år senare och med nya ägare som man vågar se ljust på framtiden.

– Vi har nya möjligheter nu. Vi har nya ägare och nytt ledarskap. Det känns som att det har svept in en ny energi de senaste månaderna. För det har varit tio tuffa år, säger Bruce Uhler.

Förra året började beställningarna rullade in på allvar. Kährs nyanställde. Investmentbolaget Triton blev majoritetsägare och klubbade igenom en offensiv investeringsplan. Under fem år ska 440 miljoner kronor investeras i Nybrofabriken – en rekordsatsning i företagets historia. Centrallagret flyttades från Kalmar till produktionsanläggningen i Nybro. Dels för att underlätta logistiken, men också för att minska koldioxidutsläppen. Och förra året invigdes den nya lagerlokalen, som är på hela 19 000 kvadratmeter. Det motsvarande fyra fotbollsplaner.

Tittar man tillbaka på Kährs 150-åriga historia, ser man att innovationer lett till miljömässiga vinster, samtidigt som syftet vid genomförandet har varit att spara pengar.

– Kährs har alltid försökt att jobba med hållbarhet i strävan att använda varje del av råvaran. 1921 började företaget använda avfallsprodukter till att elda med för att köra en ångkraftsmotor. I dag läser man om företag som använder avfallsprodukter till energi och de är så glada för det men företag i Småland, speciellt i träbranschen, har gjort det i nästan hundra år. Nu använder vi modeord som säger att det är hållbart men arbetssättet har egentligen funnits länge, säger Bruce Uhler.

Fakta/Kährs
AB Gustaf Kähr grundades 1857 i Nybro. Där finns även huvudkontor och den största produktionsanläggningen. Vd sedan december 2011 är Lars Höglund.
Verksamhet:  Tillverkar och säljer parkett- och trägolv i mer än 50 länder. Har egen säljorganisation i tio länder.
Omsättning: 1,3 miljarder kronor.
Huvudägare:  Investmentbolaget Triton.
Antal anställda:  850.

FSC
Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell organisation som verkar för ansvarsfullt skogsbruk. Certifiering innebär att uppfylla krav på att skogsbruket är miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt.

Fairtrade
Oberoende internationell produktmärkning som skapar förutsättningar för att odlare och anställda i utvecklingsländer ska få bättre ekonomi och levnadsstandard. En Fairtrademärkt produkt har ofta högre pris eftersom krav ställs på minimilön och minimipris. En produkt ska också uppfylla krav om bland annat miljö och demokrati.

LEED
Leadership in energy and environmental design (LEED) är en certifiering som ställer krav på miljöanpassat byggande där olika poäng ger klassificering på olika nivåer.

Text: Anna Smedberg
Foto: Karl Nilsson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen