Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Möbelfakta-märkning med upphandlarna i sikte

Möbelfakta-märkning med upphandlarna i sikte

I fjol handlade det om att nå ut till möbeltillverkarna. I år är siktet inställt på upphandlarna. Det är dags för Möbelfakta att växla upp.

När Möbelfakta mötte branschen under Stockholm Furniture & Light Fair var det med stor monter i huvudentrén. Genomslaget i industrin har varit stort och nu står upphandlarna i fokus.

– Hittills har vi arbetat hårt på att arrangera kampanjer, utbildningar och seminarier riktade till producenterna men nu måste medvetenheten höjas även hos upphandlare, arkitekter och inredare, säger Cecilia Ask Engström, chef för Bransch och projektledare för Möbelfakta.

När Kinnarps nu väljer att Möbelfakta-märka sitt sortiment räknar man med att det ger eko.

– Det är jättepositivt. Jag hoppas att fler hakar på. Möbelfakta är till gagn för alla företag inom branschen oavsett storlek. Vi har mött stort intresse från såväl små som stora företag.

Möbelfakta har i princip två syften. Det ena är att göra det enklare för upphandlare att välja produkter. Istället för att behöva tänka på tungrodda faktorer som kvalitetssäkring, miljökrav och sociala frågor ska man kunna fokusera på design och färgval.

– Det finns så många krav i de offentliga upphandlingarna och det tar ofta lång tid att svara på dem. Vi ville förenkla processen med en märkning som visar att en möbel uppfyller alla relevanta krav, säger Cecilia Ask Engström.

Märkningen handlar också om att ”rusta” industrin och lyfta de produkter som visar god kvalitet, är miljövänliga och där man har ett socialt ansvarstagande.

Att märka en möbel med Möbelfakta följer samma process oavsett om det gäller en enkel stol eller en mer komplex förvaringsmöbel. Ett ackrediterat laboratorium ska testa kvalitet och funktion. Miljöarbetet ska vara väl dokumenterat och underleverantörerna måste förhålla sig till en rad olika krav. Slutligen ska man som företagare ställa sig bakom ett antal krav på socialt ansvarstagande och kräva detsamma av sina underleverantörer.

Nyligen presenterade Tibro-företaget Ire soffan ”Rejoin” med både Svanen- och Möbelfakta-märkning. Men Cecilia Ask Engström ser inte Svanen som en konkurrent.

– Den är snarare ett komplement. Möbelfakta är en mycket bredare märkning och väger tyngre inom både kvalitet och socialt ansvarstagande.

En förutsättning för att överhuvudtaget kunna märka sortimentet är att man äger de immateriella rättigheterna. En kopia kan alltså inte märkas.

– Om man köper en kopia har man ingen kontroll över vare sig kvalitet eller om social hänsyn tagits – än mindre vilka miljökrav som ställts. Väldigt ofta ser vi att möblerna tillverkas under vidriga förhållanden, säger Cecilia Ask Engström.

Förra året jobbade Möbelfakta-teamet intensivt med att nå ut till producenterna. Man tillsatte även en teknisk kommitté med uppgift att se över kravnivåerna. I år fokuserar man på möbelupphandlarna inom kommun, landsting och stat.

– Vi har märkt av en mycket större aktivitet hos upphandlarna. De verkar ha upptäckt systemet nu och ringer hit och undrar hur det fungerar.

Så funkar det
För att kunna märka sitt sortiment måste man först utbilda sig via Möbelfakta. För TMF-medlemmar kostar detta 6 500 kronor, inklusive fem produkter. Efter det kostar det 1 000 kronor per produkt. Laboratoriets kostnad ingår ej. Årsavgiften till Möbelfakta är 3 000 kronor.

Text: Kristofer Sandberg

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen