Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Stockholm Furniture & Light Fair

Tag-arkiv: Stockholm Furniture & Light Fair

 • Skandinavisk design får större fokus än tidigare

  Skandinavisk design får större fokus än tidigare

  Efter nästan två års frånvaro öppnar Stockholm Furniture & Light Fair åter upp dörrarna på Stockholmsmässan i februari 2022 för att välkomna besökare från hela världen. Det bjuds in till en upplevelsedriven mässa där skandinavisk design och den senaste utvecklingen inom hållbarhet tar större plats än tidigare. – Stockholm Furniture & Light Fair är en…

 • The Nude Edition – en avskalad möbelmässa 2021

  The Nude Edition – en avskalad möbelmässa 2021

  Inför den 71:e upplagan av Stockholm Furniture & Light Fair, 9-13 februari 2021, lanseras The Nude Edition – ett avskalat mässkoncept med fokus på hållbarhet, säkerhet, solidaritet och inspiration framtaget i samarbete med branschen genom TMF. Bakgrunden till det nya solidariska konceptet är att stötta företagen som drabbats hårt ekonomiskt av Covid-19 och dess olika…

 • TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 – avgörande för industrins konkurrenskraft

  TMF på Stockholm Furniture & Light Fair: Agenda 2030 – avgörande för industrins konkurrenskraft

  Världen står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, generering av avfall och social utveckling. FN har med Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling, vilket TMF haft som utgångspunkt för att formulera mål och vision för trä- och möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete. Under Stockholm Furniture & Light Fair lyfter vi just Agenda 2030…

 • Stockholm Furniture & Light Fair – Älvsjö, 6–10 februari 2018

  Stockholm Furniture & Light Fair – Älvsjö, 6–10 februari 2018

  TMF lyfte Sustainable Design – som mässtema och debattämne – under årets Stockholm Furniture & Light Fair. Medlemmar, besökare och studenter kom förbi vår monter för att diskutera ämnet, och hållbar design samt cirkulär ekonomi tog plats på Design Talks-scenen. Totalt arrangerade TMF tre välbesökta evenemang under mässveckan och det hela inleddes med en föreläsning…

 • Nina Ekelund provocerar på möbelmässan.

  Nina Ekelund provocerar på möbelmässan.

  Ta kampen – utmana plasten! Och blitydligare mot konsumenter när du berättar vad du menar med hållbarhet. Hagainitiativets generalsekreterare Nina Ekelund vill se ett större självförtroende hos branschens företag. Hur skapar vi tydligare kundvärden med hjälp av cirkulära affärsmodeller?” Med den frågan sammanfattar Nina Ekelund vad hon anser vara den stora framtida utmaningen för företagen…

 • TMF lyfter hållbara affärsmodeller

  TMF lyfter hållbara affärsmodeller

  För andra året i rad lyfter TMF hållbar design på möbelmässan – nu med tydlig koppling till cirkulär ekonomi och tre cirkulära affärsmodeller. I den cirkulära ekonomin strävar man efter att utveckla produkter med lång livslängd, tillverkade för giftfria miljöer med minskat avfall. Från design, produktion, konsumtion till avfallshantering, skapas ett energieffektivt och konkurrenskraftigt kretslopp…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen