Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / VDn har ordet / ”Vi måste lära oss att leva med osäkerheten”

”Vi måste lära oss att leva med osäkerheten”

Våren är här och högsäsongen närmar sig för många av våra delbranscher. Hemmasnickare skall byta fönster, dörrar, paneler och lister. Nu börjar säsongen för trädgårdsmöbler, båtar och husvagnar. Hela landet lever upp när ljuset och värmen kommer tillbaka, skriver Leif G Gustafsson, vd, TMF.

Under normala år är efterfrågan under högsäsong större än vad industrin hinner med att tillverka. För att klara det måste företagen bygga upp lager under lågsäsongen. Mot bakgrund av den ekonomiska osäkerheten i världen är det i år svårare än normalt att förutse hur försäljningen kommer att utveckla sig. Den osäkerheten kommer att bestå och vi får leva med samma svårigheter även kommande år.

Detta ställer krav på arbetsmarknadens parter att finna lösningar på att fördela arbetstiden över året. Modern tillverkning ger inte ekonomiskt utrymme att bygga stora lager av färdiga produkter. Kapitalet binds i råvaror och komponenter på väg till industrin, produkter under tillverkning och färdiga produkter på väg till kunderna.

Flera företag har inte den säsongsvariationen och kan därför hålla en jämnare produktionstakt. Andra har problem att klara acceptabla leveranstider under högsäsongen medan man har överkapacitet under lågsäsong.

Flexibilitet i arbetstiden är en lösning som TMF anser är självklar, men som facket av någon orsak säger nej till. Att sprida försäljningen till andra marknader är en annan. Den svenska marknaden är inte så stor och tillväxtmöjligheterna är begränsade. Våra produkter håller internationell toppklass vad gäller kvalitet, design och funktionalitet. De är till stor del baserade på trä, vilket är det klimatmässigt i särklass bästa material som finns.

Det börjar även övriga Europa tycka. Trä i möbler och byggmaterial ökar snabbt i popularitet i Spanien, Frankrike och Storbritannien. Den svenska exporten av möbler är mycket bra och förutsättningarna att utveckla exporten av byggrelaterade produkter som trähus, fönster, dörrar är bättre än någonsin.

 Text: Leif G Gustafsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen