Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Gäller vårt muntliga anställningsavtal?

Gäller vårt muntliga anställningsavtal?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

FrågaFråga
Jag har träffat ett anställningsavtal med NN där vi kom fram till att tillträdet skulle ske tre månader efter avtalets ingående. I dag meddelade NN att hon fått ett annat jobb och att vår överenskommelse inte är bindande då vi inte skriftligen avtalat om anställningen. Jag undrar därför om avtal anses ha träffats samt när det påbörjas. Är det vid ingåendet av anställningsavtalet eller vid tillträdet av tjänsten?

SvarSvar
Grundprincipen är att muntliga anställningsavtal gäller, dock kan det vara svårt att bevisa att ni har ett avtal eftersom det inte finns något som skriftligen kan styrka detta. Huvudregeln är att den som hävdar att ett avtal har kommit till stånd har bevisbördan för detta. För din del bör du därför påtala att ni har ett muntligt avtal och att sådana skall respekteras.

Vad gäller frågan om när anställning skall anses ha påbörjats, vid ingåendet av avtalet eller vid tillträdet, gäller i princip att anställningen har kommit till stånd när den arbetssökande har gett besked om att anställning accepteras. Parterna kan emellertid avtala om att anställningens begynnelse skall anses vara när tillträdet sker. I sådant fall, räknas sålunda anställningen ha påbörjats från och med tillträdesdagen.

För mer detaljerad rådgivning kontakta Trä- och Möbelföretagen på 08-762 72 50.

Katia Westerlund, Foto Anna HållamsKatia Storm
Bitr förhandlings­chef, jurist/­förhandlare
katia.storm@tmf.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen