Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Säkerhetsvisaren lanseras vecka 43

Säkerhetsvisaren lanseras vecka 43

TMF deltar i ett genemsamt projekt, med start hösten 2013, för att väcka intresse för begreppet säkerhetskultur. En del i projektet är ett webbenkätsverktyg – Säkerhetsvisaren, som lanseras vecka 43, och som är tänkt att höja nivån på säkerhetsmedvetenheten. 

Säkerhetsvisaren är kostnadsfri och ger företag möjlighet att se vad de kan arbeta med för att förbättra säkerhetskulturen och på så sätt minska tillbud och olyckor. Säkerhetsvisaren ger även tips på hur företagen kan arbeta vidare och skaffa sig mer kunskap.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen