Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Daniel Peterson: ”Ingen vill tillbaka till 1990-talets löneavtal”

Daniel Peterson: ”Ingen vill tillbaka till 1990-talets löneavtal”

Daniel Peterson, Förhandlare, TMF

Daniel Peterson, Förhandlare, TMF

DANIEL PETERSON

Förhandlare, med specialkompetens inom lönefrågor.

År på TMF: Snart tolv år.

Bakgrund: Olika befattningar på läkemedelskoncernen Pfizer – bl a material- och produktplanerare, underhållningschef och bitr. produktionschef.

Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? Nelson Mandela, Bruce Springsteen, Zlatan Ibrahimovic

Daniel Peterson, förhandlare på TMF sedan 2008, är mitt uppe i sin sjätte avtalsrörelse. Trots att kritik förekommer mot Industriavtalet och det så kallade märket är Daniel övertygad om dess berättigande och fördel för medlemsföretagen.

– Märket är en gammal modell som har tjänat och fortfarande tjänar näringslivet och hela samhället väl. Jag tror ingen vill tillbaka till 1990-talet med lönehöjningar på upp till 11 procent utan att reallönerna steg, konstaterar Daniel Peterson.

Daniel Peterson betonar att avtalsrörelsen föregås av kontinuerliga kontakter med medlemsföretagen vid avtalskonferenser, genom enkäter och via en rad andra kanaler.

– Vi är naturligtvis väldigt lyhörda för företagens synpunkter. Deras argument är superviktiga och stärker oss i våra diskussioner med de fackliga organisationerna.

Han påminner om att omställningscyklerna inom många av TMF:s medlemsföretag liksom inom andra delar av industrin blivit kortare och kortare.

– Orderböckerna är i allmänhet inte fulltecknade flera år framöver. I bästa fall har man en bra beläggning de närmaste månaderna. Då krävs det flexibilitet, fastslår Daniel Peterson.

Det nu aktuella avtalet är treårigt. Ambitionen från industrins sida är att också det kommande avtalet ska löpa under tre år, men parterna kan istället av olika anledningarna välja en kortare period.

– Långa avtal ger företagen en bättre planeringshorisont, understryker Daniel Peterson.

Efter snart tolv år på det nuvarande jobbet har han förstås hunnit bli en mycket erfaren förhandlare och en verklig specialist på lönebildningsfrågor.

– Jag bytte bransch och nisch när jag började här. Min bakgrund har jag haft stor nytta av, säger Daniel Peterson som har produktionschef på läkemedelsjätten Pfizer som en hörnpelare på sitt CV.

TEXT SÖREN KARLSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen