Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren

Medarbetaren

 • Administratören som älskar administration

  Administratören som älskar administration

  ”Många tror att administration är urtrist. Jag älskar administration och tycker om att strukturera saker och ting. Därför gillar jag mitt jobb”, säger Carina Gisler, administratör inom TMF:s Arbetsgivarstöd. Hon började på Trä- och Möbelföregen 2012 och hade redan då med elva år på Grafiska Företagen en gedigen erfarenhet av att arbeta med medlemsorganisationer inom…

 • Robin leder TMF-företagen mot ett klimatneutralt Sverige

  Robin leder TMF-företagen mot ett klimatneutralt Sverige

  Den före detta limspecialisten har successivt utvecklat sin roll som hållbarhetschef och är redo att ta sig an ett gigantiskt omställningsarbete för trä- och möbelindustrin. För att ladda batterierna är löprundan och snickrandet på huset på Gotland ovärderliga. – Industrin spelar en avgörande roll i arbetet med att göra Sverige klimatneutralt. En styrka för TMF-företagen…

 • Yvonne gör statistiken till ett alltmer betydelsefullt verktyg för medlemmarna

  Yvonne gör statistiken till ett alltmer betydelsefullt verktyg för medlemmarna

  Yvonne Identeg har varit lika länge på TMF som organisationen är gammal. Och det är få fakta om branschen som hon inte känner till. Med cirka tio statistiska publikationer per år samt drygt 60 branschrapporter är dagarna fyllda med struktur, beräkningar och deadlines. Hennes yrkesbana startade i fastighetsbranschen och fortsatte med ett par år på…

 • Rickard gasar på för säkerhet och hälsa

  Rickard gasar på för säkerhet och hälsa

  Tio år som inspektör samt erfarenhet från två branschorganisationer har gjort Rickard Lindberg till en rutinerad rådgivare inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa – ett område som blivit alltmer aktuellt i samband med Corona-pandemin och distansarbete. Och Rickard vidareutbildar sig kontinuerligt för att vara ett steg före företagen. Den övergripande uppgiften för Rickard Lindberg är att…

 • Örat mot rälsen får Anders att hitta utmaningarna

  Örat mot rälsen får Anders att hitta utmaningarna

  Den stora drivkraften för Anders Rosenkilde är att ge trä- och möbelföretagen praktisk nytta av forskningsvärldens resultat. Att knyta akademi och industri närmare varandra har varit ett mål för honom också – långt innan han 2009 kom till TMF och fick titeln chef teknisk utveckling. Kommande år står stora saker på agendan där Anders röst…

 • Daniel Peterson: ”Ingen vill tillbaka till 1990-talets löneavtal”

  Daniel Peterson: ”Ingen vill tillbaka till 1990-talets löneavtal”

  DANIEL PETERSON Förhandlare, med specialkompetens inom lönefrågor. År på TMF: Snart tolv år. Bakgrund: Olika befattningar på läkemedelskoncernen Pfizer – bl a material- och produktplanerare, underhållningschef och bitr. produktionschef. Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? Nelson Mandela, Bruce Springsteen, Zlatan Ibrahimovic Daniel Peterson, förhandlare på TMF sedan 2008,…

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen