Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Den förra arbetsmiljöexperten projektleder nu drygt 100 företag

Den förra arbetsmiljöexperten projektleder nu drygt 100 företag

Som projektledare för bygginredning på TMF branschutveckling har Martina Hallgren ett alldeles speciellt ansvar för 40 dörrtillverkare, lika många fönstertillverkare, 30 trappföretag samt 20 trägolvsföretag. Att företagen ofta är konkurrenter brukar inte vara något större problem. ”Det handlar om att driva branschneutrala frågor som är viktiga för alla och att verka för att skapa förutsättningar så att produktionen kan finnas kvar i Sverige”, förklarar Martina Hallgren.

MARTINA HALLGREN Projektledare branschutveckling på TMF – bygginredning (dörrar, fönster, trappor samt trägolv) Började på TMF: 2009 Bakgrund: Civilingenjör och arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? Dalai Lama, Paolo Coelho och Tamara Levitt

MARTINA HALLGREN
Projektledare branschutveckling på TMF – bygginredning (dörrar, fönster, trappor samt trägolv)
Började på TMF: 2009
Bakgrund: Civilingenjör och arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket
Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa?
Dalai Lama, Paolo Coelho och Tamara Levitt

Martina poängterar att hållbarhet och miljöhänsyn numera genomsyrar i stort sett all verksamhet. Kraven på att redovisa produkternas klimatavtryck är en del av företagens vardag.

– Det är många pålagor och mycket att hålla reda på, men jag tycker att företagen börjar bli riktigt duktiga, säger Martina Hallgren. 

En avgörande nyckel i sammanhanget är att i hållbarhetsarbetet gå från en linjär till en cirkulär värdekedja. Behovet av spårbarhet står i centrum. 

Martina Hallgren ansvarar även för TMF:s produktionsnätverk där ett 40-tal företag från olika delbranscher ingår.

– Vi vänder oss i första hand till produktionschefer och andra personer som praktiskt arbetar med produktionsfrågor. Det här är ett forum för att dela erfarenheter och göra gemensamma studiebesök. Mycket kretsar kring automation och hur TMF-företagen ska kunna effektiviseras den vägen.

Detta nätverk har också en koppling till en digital produktionsdag som ordnas en gång varje år.

Martina Hallgren anställdes som arbetsmiljöexpert på TMF 2009. Sex år senare började hon som projektledare för branschutveckling. 

Hon är civilingenjör från maskintekniklinjen på Chalmers, med produktionsteknik som specialinriktning, något som ligger väl i linje med hennes arbete idag. Det första jobbet efter examen fick Martina Hallgren på ett litet företag i Göteborg.

– Där var en tung uppgift för mig att söka EU-bidrag, berättar hon.

Arbetsmiljöverket blev hennes nästa arbetsgivare, men rollen som sträng arbetsmiljöinspektör kändes främmande för henne. 

– Min företrädare var en övernitisk person. Jag passade inte in i det systemet utan ville hellre hjälpa företagen att bli bättre. Hur som helst har jag haft nytta av erfarenheterna när jag sedan kom till TMF, konstaterar hon. 

För hennes personliga utveckling betyder den 4-åriga hunden Charlie, en Australian Shepherd, väldigt mycket. 

– Charlie lär mig massor om mig själv. Han är oförvanskat glad och det är en glädje som smittar. Dessutom blir det två timmars motion i skog och mark varje dag, betonar Martina Hallgren. 

Hon är ordförande i bostadsrättsföreningen i Älta söder om Stockholm, ett uppdrag som är ”lärorikt men innebär mycket jobb”. Ett stort intresse är yoga. Martina Hallgren är utbildad yogalärare. 

För att få visst utlopp för sin konstnärliga begåvning svarar hon för den grafiska formgivningen av en tidskrift från SAMS, Sveriges Arbetsmiljöspecialister. Faktum är att ambitionerna sträcker sig lite längre än så. 

– Anlagen verkar finnas i släkten. Min farfar och hans fyra bröder var konstnärer allesammans. Här har jag kanske något att jobba vidare på. Drömmen är en egen ateljé, avslöjar Martina Hallgren. 

TEXT SÖREN KARLSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen