Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Profilen / Formstark och hållbar

Formstark och hållbar

I boken Den hållbara formen får läsaren en odyssé kring formgivaren Åke Axelssons 200 stolsmodeller. Åke Axelsson fyller 88 år 2020 och är fortfarande aktiv i alla delar av sitt yrke, till exempel som delägare till Gärsnäs sedan 2003.

ÅKE AXELSSON BOR: Engarn utanför Stockholm. UTBILDNING: Gesällprov vid Visby stads verkstadsskola för möbelsnickeri 1951, mellan 1952 och 1957 utbildade han sig till möbelformgivare och inredningsarkitekt på Konstfack i Stockholm. YRKESLIV: Eget arkitektkontor och snickarverkstad i Vaxholm från 1967 och senare i Engarn. Startade och drev Galleri Stolen 1988– 2003. Delägare i Gärsnäs AB sedan 2003.

ÅKE AXELSSON i prototypen till en gungstol som finns i sju exemplar på Värmlands museum. Gungstolarna tillverkades 2015 i det egna snickeriet.

I  november kom boken Den hållbara formen ut (?) där Åke Axelssons tankar och historier bakom några av de mer än 200 stolsmodeller han skapat under sin karriär satts på pränt av författaren Petter Eklund. Boken berör förstås också flera av de stora inredningsprojekt som Åke arbetat med – till exempel Sveriges riksdag, Jubileumsrummet på Kungliga slottet och ett stort antal bibliotek och andra offentliga miljöer.

– Det är som inredningsarkitekt jag har gjort min största insats. Att jag dessutom alltid skapat möbler gör att jag har kunnat arbeta med alla projekt på ett djupare plan.

Åke Axelsson fyller 88 år 2020 och är fortfarande aktiv i alla delar av sitt yrke, till exempel som delägare till Gärsnäs sedan 2003. Dessutom byggde han 2017 upp ett 100 kvadratmeter stort snickeri på baksidan av sitt hem i Engarn öster om Stockholm där han tillsammans med möbelsnickaren Daniel Ericson är i färd med att skapa en småskalig möbelindustri.

– Idén från min sida är att visa att det ska kunna gå att ha småskalig tillverkning med försäljning både på plats och via en hemsida, säger Åke Axelsson.

En av de första produkterna att lämna snickeriet var stolen Nomad, en modell som kom i sin första version 2013 men som nu fått en sista bearbetning.

STOLEN S 217 togs fram för en tävling 1962. Åkes förslag blev en av pristagarna och började serietillverkas av Gärsnäs. S 217 fanns i produktion ända till 2018, men går förstås att beställa. 2019 fick den till exempel plats i en restaurang i NK:s saluhall i Stockholm.

STOLEN S 217 togs fram för en tävling 1962. Åkes förslag blev en av pristagarna och började serietillverkas av Gärsnäs. S 217 fanns i produktion ända till 2018, men går förstås att beställa. 2019 fick den till exempel plats i en restaurang i NK:s saluhall i Stockholm.

– Med Nomad har jag drivit begreppet stol så långt det går när det gäller funktionell enkelhet, både för tillverkaren och för användaren, säger han.

Ursprunget till stolen går att hitta i det antika Grekland och som namnet antyder ska den vara lätt att flytta på, lätt att ta med sig. Konstruktionen innehåller varken spikar, skruvar eller lim, utan virket är sammanfogat av hål och tappar och hålls ihop av tyget och tyngden hos den som sitter i stolen.

– Man ska kunna sätta ihop och ta isär den själv när man till exempel flyttar. Och i och med sammanfogningen finns det en rörlighet i den som anpassar sig till underlaget, den står aldrig och vickar.

Tillverkningen av de första exemplaren av Nomad gjordes helt i det egna snickeriet, där alla kvalificerade maskiner som behövs finns. Men en poäng med stolens konstruktion är att knyta det småskaliga industriella hantverket till den stora industrins alla möjligheter. De svarvade delarna ska från och med nu till exempel komma från en fabrik i Tibro.

– Att vi ska ta hem virke som vi sågar, klyver och svarvar tappar till på exakt 23 millimeter är inte rationellt, det är industrin så mycket bättre på och den kapaciteten ska det småskaliga använda sig av.

Åke Axelsson gjorde sitt gesällprov som möbelsnickare vid Visby stads verkstadsskola som 19-åring 1951. Under det påföljande året jobbade han på möbelfabriker, men kände

Nomad av Åke Axelsson

Nomad av Åke Axelsson

att han ville vidare. Mellan 1952 och 1957 gick han så Konstfacks utbildning för möbelformgivning och inredningsarkitektur i Stockholm och kom ut i ett arbetsliv som skrek efter hans yrkeskunskaper.

– Samhället exploderade av aktivitet. Städerna förnyades och det offentliga med sjukhus, skolor, bibliotek och medborgarhus skulle utformas och inredas. Det var bara att sätta sig och jobba.

Åke har alltid haft en blick bakåt, en förankring i det historiska, men det har alltid varit viktigt att möbler och inredningsprojekt vilat på rationalitet och samtid. Prototyper till projektens stolar och annan inredning har han snickrat ihop med hantverksmetoder i egen verkstad, sedan serietillverkades de i maskiner.

– Det ska inte finnas någon motsättning mellan industrin och hantverket, man har alltid tagit hjälp av maskiner i takt med att de utvecklats. CNC- maskninen är bara en fortsättning på den industriella rörelse som löpt genom hela 1900-talet.

Ett exempel på det är stolarna till Fredrikskyrkan i Karlskrona som levererades 2018.

FREDRIKSKYRKAN i Karlskrona byggdes om 2018, Åke fick uppdraget att leverera 400 stolar. Tack vare stolsitsen av pergament, en specialbehandlad del av kohud, har alla stolarna ett unikt uttryck.

FREDRIKSKYRKAN i Karlskrona byggdes om 2018, Åke fick uppdraget att leverera 400 stolar. Tack vare stolsitsen av pergament, en specialbehandlad del av kohud, har alla stolarna ett unikt uttryck.

– Jag fick uppdraget att göra 400 stolar, det är ingen uppgift en ensam hantverkare kan göra, bara industrin kan göra den insatsen. Kyrkstolarna tillverkades av Gärsnäs utifrån en prototyp som Åke tog fram redan på 1980- talet, men som då inte kom i produktion. Man kan se det som återanvändning av idéer och det blir också en symbol för den hållbara produktion som Åke alltid strävat efter. Hans möbler utnyttjar virket på det mest effektiva sättet och är så gott som genomgående tillverkade för att kunna tas isär och renoveras. Till exempel finns ett avtal med Riksdagen om att deras möbler ska kläs om och upprustas med jämna mellanrum.

– För Gärsnäs är det en bra affär att ha avtal om återkommande arbete och för kunden är det bra att möblernas liv kan förlängas. I dag är vi fullt inne i cirkulära metoder, ett sätt som jag alltid velat producera på, men nu finns äntligen organisationen och viljan från hela samhället att genomföra det.

Åke är ständigt omgiven av sitt arbete. Bostaden och utställningslokalerna där han också har sin ateljé är byggda på samma gamla ladugårdsgrund, man har 44 meters fritt synfält från gavel till gavel. Nedanför huset ligger det nya snickeriet, ett par blånaglar skvallrar om att Åke fortfarande på ett handgripligt sätt använder verktygen så gott som varje dag. Några tankar på att sluta jobba har han inte, erfarenheten gör det till och med lättare att komma med lösningar i dag.

– Jag är avgjort mycket säkrare på det jag gör i dag än när jag var 30 år, eller 65 år. Det är alldeles tydligt att det är ett yrke det tar tid att lära sig. Och man vågar mera med tiden, man har inget att förlora.

ÅKE AXELSSON

BOR: Engarn utanför Stockholm.

UTBILDNING: Gesällprov vid Visby stads verkstadsskola för möbelsnickeri 1951, mellan 1952 och 1957 utbildade han sig till möbelformgivare och inredningsarkitekt på Konstfack i Stockholm.

YRKESLIV: Eget arkitektkontor och snickarverkstad i Vaxholm från 1967 och senare i Engarn. Startade och drev Galleri Stolen 1988– 2003. Delägare i Gärsnäs AB sedan 2003.

TEXT PEDER EDVINSSON FOTO MARTIN RUNEBORG

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen