Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan / Checklistan: Var ärlig – och du får ärliga svar

Checklistan: Var ärlig – och du får ärliga svar

Hur ser dina kunder ut och vilka behov har de? För att vara så bra förberedd som möjligt inför en ny marknad, kan det vara lämpligt att göra en kundenkät. Men för att du ska ha nytta av svaren gäller det att undvika fallgroparna.

Att göra en marknadsanalys är ett omfattande arbete och utgör en av delarna i en affärsplan. Kortfattat innebär det att man kartlägger förutsättningar för att etablera sig på en ny marknad.
Och det gäller att hitta så många faktorer som möjligt för att kunna få en tydlig bild
Det handlar till exempel om att analysera distributionsvägar, kartlägga vilka myndigheter man kommer att ha kontakt med, se på rådande trender och studera konkurrenterna.

Att kartlägga sina motståndare är förhållandevis enkelt. Mycket går att få reda på genom årsredovisningar, webbplatser, branschföreningar och Google.
Genom att analysera konkurrenterna kan du lättare hitta din position på den nya marknaden. Affärsstrategi och pris är då två av pusselbitarna som ofta faller på plats.
Ju noggrannare ditt förarbeta är, desto större är chansen att lyckas.

En av de viktigaste delarna är att få bättre kännedom om dina kunder och deras beteende. Och då är det lämpligt med intervjuer, fokusgrupper – eller kundenkäter.
Men det gäller att ställa de rätta frågorna och göra det på rätt sätt. Här är en kortfattade guide till vilka faktorer man bör titta på när man gör en kundundersökning.

Ta hand om dina kunder

Släng inte bara ut en enkät på nätet eller via mejl. Se till att den som svarar på enkäten känner sig uppskattad och uppmärksammad genom en gåva, rabatt, bonus eller något annat.

Tänk på att: Det här är kundkommunikation. Allt du gör påverkar den relation du har med dina kunder och hur de upplever ditt varumärke.

Var tydlig med hur den ska användas

Var öppen med vad du ska använda materialet till, det vill säga i vilket syfte du gör undersökningen. Det in­ger trovärdighet och ökar chansen att fler ska svara på undersökningen.

Tänk på att: Ju större förtroende kunderna har för dig, desto mer benägna är de att svara. Och ju högre svarsfrekvens, desto pålit­ligare blir resultatet.

Hur upplevs konkurrenterna?

Formulera frågorna så att du får reda på hur kunderna upplever dina konkurrenter och dess nuvarande varor och tjänster. Fråga vad de känner för ditt företags produkter, vad de tycker är dåligt och hur de upplever servicen. Undvik att fråga vad de vill ha. Då blir svaret ganska platt. Försök istället att ta reda på deras behov genom att undersöka deras beteende.

Tänk på att: Visa att du är intresserad – snoka inte.

Det ska gå snabbt – håll dig kort

Ett problem många kundundersökningar lider av, är att de är för omfattande. Och får du inga svar faller hela syftet. Fråga därför bara det du vill ha svar på. Enkäten ska kunna besvaras på ett par minuter.

Tänk på att: Linda inte in dig. Gå rakt på kärnan.

Var snäv, tydlig och logisk

Samtidigt som du vill veta så mycket som möjligt så gäller det att frågorna är snäva, tydliga och logiska. De ska inte gå att misstolka. Tänk också på att ha ett enkelt språk.

Tänk på att: Dubbelkolla stavningen. Felstavade utskick ger ett oseriöst intryck.

Erbjud anonymitet för säkrare svar

Många avstår från att svara om man inte kan vara anonym. Anonymiteten gör det lättare att svara ärligt. Att fylla i namn ska vara frivilligt. Men återigen – fånga upp dem som gör det, åtminstone med ett kort mejl där du tackar för deras medverkan.

Tänk på att: Kunderna gör dig en tjänst genom att svara på enkäten.

Av: Kristofer Sandberg och Roland Fransson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen