Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / Det rätta virket – så lyfte Mara Maric Orsa Lamellträ

Det rätta virket – så lyfte Mara Maric Orsa Lamellträ

Mara Maric, Orsa Lamellträ

För tjugo år sedan visste inte Mara Maric om hon skulle få stanna i Sverige. I dag är hon en framgångsrik och uppskattad företagare som vänt minus till plus. ”Det handlar om kvalitet. Får kunderna en bra produkt så går vi med vinst.”
Nu siktar hon på att expandera.

När Orsa Besparingsskog startade Orsa Lamelträ för snart 18 år blåste det motvind. Verksamheten gick med förlust direkt. Sen kom Mara Maric in i bilden. Då vände det.
De senaste sju åren har hon och hennes sju medarbetare visat svarta siffror i bokslutet.
Vad har hon gjort för att lyckas? För att hitta svaret på detta får vi backa bandet några år.

Mara Maric kom till Sverige som flykting från Bosnien i dåvarande Jugoslavien. Tillsammans med sin man och deras barn packade de sina väskor och lämnade kriget. Första anhalten var Stockholm.
– Vi kunde inte språket. Och vi visste inte om vi skulle få stanna, säger hon.
Efter två år fick familjen uppehållstillstånd.

Men det här vill Mara helst inte tala om. Hon har lagt det bakom sig – och börjat om.
– Min gamla utbildning till träingenjör hade jag ingen nytta av. Jag insåg att språket var rätta vägen för att klara sig i det nya landet, så jag började där.
Mara och hennes familj placerades i Orsa, en liten skogskommun med knappt 7 000 invånare. Hon fick praktik på Orsa Lamellträ och trivdes direkt.
– Jag ville vara kvar men ledningen sa: ”Mara, du är överkvalificerad”.
Men hon stod på sig och fick börja arbeta ute på golvet.
– Efter sex månader i produktionen blev jag arbetsledare. Jag lärde mig maskinerna och att hitta i alla pärmarna. Jag satte mig också in i investeringarna, berättar Mara när vi sitter i hennes kontor i den gamla spånskivefabriken på Borns industriområde i utkanten av Orsa.

Efter en tid som arbetsledare blev hon funktionschef. Sedan dröjde inte länge innan styrelsen frågade om hon ville bli vd.
– Jag blev först rädd och sa nej. Min reaktion var ”hur skulle jag klara mig i en miljö med en massa kostymklädda män?”.
Men hon ändrade sig.
– Jag visste var problemen låg. Vi hade för dålig kvalitet på råvaran och vi hade för mycket administrativ personal i förhållande till produktionen, säger Mara.
Sedan dess har det bara rullat på. I dag är hon inte bara vd, utan också ägare till företaget.
– När jag tog över ledningen hade vi leverans från endast en såg och vi fick inte den kvalitet som krävs. Nu tar vi virke från flera sågar och från skogarna i Ovansiljan och på Orsa finnmark. Därifrån får vi fin fura och gran, säger Mara.
Men det är inte bara bättre råvaror och rationalisering i produktionen som ligger bakom Orsa Lamellträs framgångar. Yrkesskicklig personal är också en del av förklaringen.
– Jag vill att alla i personalen ska ha en bra utbildning, även om det skulle gå att ta någon ”från gatan”. Utbildning är alltid bra och det krävs kunskaper för att hantera maskinerna, säger Mara och berättar att hon etablerat samarbete med flera högskolor och har nära kontakt med branschkollegor.
– Jag arbetar strategiskt på både kort och lång sikt. Jag är en strategisk person också i mitt privata liv, säger hon.

I dag går 70 procent av Orsa Lamellträs produktion till svenska företag, framförallt inom möbel- och köksinredningsbranschen. Exporten går till Norge, Tyskland, Italien och Japan.
– Målet är att inom några år expandera, framförallt utomlands. Och då tror jag att min bakgrund från en annan kultur är en fördel. Över huvud taget har jag aldrig upplevt det som någon nackdel att vara kvinna med utländsk bakgrund, säger Mara.

Hennes bakgrund gör det kanske också lättare att se på branschen och dess möjligheter på ett annat sätt.
– Vi har fantastiska skogar i Sverige som ger en fantastisk råvara. Men vi borde förädla mycket mer själva – och så måste vi våga ta betalt. Svenskar ska vara stolta över vad vi kan och inte vara så försiktiga, säger Mara.
Utgångspunkten för att kunna växa på exportsidan är det starka varumärket – det är Maras bestämda åsikt. Men det sker inte av sig själv. Det är hon den första att medge.
– Vi måste bli bättre på att lyfta fram vårt varumärke och vi måste vara duktiga på att placera det på rätt marknad. För det krävs högutbildade människor med god kunskap om kulturen i de länder där vi ska slå oss in. Därför måste vi samverka med de företag som finns kvar, vilket vi gör i branschorganisationens nätverk. En gemensam säljare kan vara ett sätt att komma ut på nya marknader, säger hon.
På den punkten ser hon sina konkurrenter hellre som kollegor.
– Dessutom har vi ju lite olika produkter. Tillsammans är vi starkare, säger hon.
Mara återkommer hela tiden till vad som är kvalitet.
– Framgången för oss bottnar också i saker som att vara en säker leverantör, att vi är med i tiden. Det innebär bland annat att vi är miljöcertifierade och att vi ser till att anpassa råvaran efter kundens behov och användningsområde. Automatisering har till exempel inte varit det främsta målet i en verksamhet där handsortering ger bättre kvalitet.

Mara älskar sitt arbete. Hon tycker om utmaningarna och att få vara med och lösa problem. I dag sitter hon i fyra styrelser, åker runt och föreläser och har familjen att tänka på. Dessutom är hon politiskt aktiv.
– Egentligen borde jag vara ute på marknaden mer. Den dagliga produktionen i företaget behöver jag inte tänka så mycket på, alla sköter sitt på ett bra sätt. Men jag är inte så förtjust i att flänga omkring på resor.
Då går hon hellre ut i produktionshallen, tittar på materialet när det kommer fram ur maskinerna och känner doften av virket.

Av: Erik Hjelte
Foto: Kristofer Skog

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen