Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan / Checklistan: Så gör du affär av sponsringen

Checklistan: Så gör du affär av sponsringen

Att sponsra en idrottsklubb handlar inte bara om ha sin logotype på kortsidan av fotbollsplanen. Sponsring är en del av ditt företags övergripande marknadskommunikation. Rätt genomfört kan det ge varumärket en rejäl skjuts.

Logotypen på tröjorna och en annons i matchprogrammet. Ungefär så kan företagssponsring se ut på många platser runt om i landet. Men sponsring handlar om mycket mer än att vara en passiv bidragsgivare. För att ett samarbete ska slå väl ut för båda parter, gäller det dock att man ser sponsringen som en del i den totala marknadsföringen – och att man har ett tydligt syfte.

– Innan man går in i ett sponsoravtal är det jätteviktigt att man har undersökt hur målgruppen ser ut. Det ju dem man vill nå, säger Maria Guggenberger, vd på Sponsrings och Eventföreningen.

Hon beskriver sponsring som associationsmarknadsföring och menar att det egentligen inte är föreningen eller det evenemang man sponsrar, som man vill nå. Det handlar istället om att man associeras med deras varumärke, som i sin tur har en attraktiv målgrupp. Men det finns många olika motiv till att gå in i ett sponsorskap. Ett företag som har svårt att rekrytera personal kan till exempel göra som LKAB i Kiruna.

– De har ett samarbete med Norrbottensteatern. Det är ett sätt för dem att jobba på sitt varumärke och attrahera nya medarbetare. I och med det här bryr de sig om de anställdas livskvalitet, säger Maria Guggenberger.

Det finns inga begränsningar för vad man kan göra med ett sponsorskap. Allt handlar om kreativitet. Man måste inte heller gå in med pengar.

– Är man till exempel ett energibolag så kanske man göra något åt hur föreningen eller evenemanget man sponsrar förbrukar energi. En bilfirma skulle kunna göra ett samarbete kring bilar eller liknande. Det finns hur mycket som helst man kan göra, säger Maria Guggenberger.

Det vanligaste felen många gör i samband med sponsring, är att de går in i samarbeten av fel anledning – och saknar mål.

– Många gör det utan att tänka på affärsnyttan, säger Maria Guggenberger.

Det finns alltså gott om anledningar att fundera en extra gång på sponsring som en del av marknadsstrategin. Här är några viktiga saker att tänka på:

Tänk igenom syftet 

Fråga dig själv varför du ska sponsra just den där föreningen eller evenemanget. Tänk igenom syftet med sponsringen.
 Tänk på att:  Fundera noga på hur ditt varumärke påverkas av att synas i sammanhanget.

Undersök målgruppen 

Ditt engagemang ska vara relevant för målgruppen. Då associeras ditt varumärke lättare med det du sponsrar. Felriktad sponsring kan vara bortkastade pengar. Återigen, tänk på vad har du för mål att ingå ett sponsorskap.
Tänk på att:  Med en tydligt definierad målgrupp följer också goda möjligheter att utvärdera sponsorskapet. Vilket i sin tur är avgörande för att visa affärsnyttan och motivera forsatta satsningar.

Skapa affärsnytta 

Ett genomtänkt samarbete som träffar rätt målgrupp kan generera affärer. Om du sponsrar ett ungdomslag i fotboll, så kanske föräldrarna är potentiella kunder. Sponsrar du ett museum så kanske du kan arrangera events eller kundmöten i deras lokaler.
Tänk på att:  Det finns mängder av affärsmässiga fördelar.

Skapa ännu mer affärsnytta 

Som en av flera sponsorer finns det alla möjligheter att skapa synergier tillsammans med de andra sponsorerna. Eftersom ni redan delar ett gemensamt intresse och associeras med varandras värden, kanske det även finns andra affärsmässiga utvecklingsmöjligheter.
Tänk på att:  Utbyt erfarenheter med andra sponsorer.

Kräv en motprestation 

Glöm inte bort att sätta ett ekonomiskt värde på den motpresetationen du får genom sponsringen – då är det
nämligen avdragsgillt. Finns det inget värde i den anses ditt bidrag vara en gåva.
Tänk på att: 
Goodwill är inte avdragsgillt.

Aktivera er och kommunicera

För att få ut så mycket som möjligt av sponsorskapet måste ni själva se till att kommunicera engagemanget och aktivera er på olika sätt.
Tänk på att:  Sätt upp en särskild aktiveringsbudget.

Tänk långsiktigt 

Det är lätt hänt att sponsringen hamnar utanför den övriga marknadsföringen och landar på vd:n. Se det som en del i den totala marknadsföringen.
Tänk på att:  Tänk långsiktigt med engagemanget.

Skriv avtal

Skriv avtal där ni tydliggör vad som förväntas av respektive part.
Tänk på att:  Ordning och reda kommer att underlätta för er båda.

Text: Kristofer Sandberg

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen