Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hjältar & Hjältinnor / Benitha ser sig som en mäklare

Benitha ser sig som en mäklare

Benitha Lindgren brinner för träindustrin i Västerbotten.

– Jag är en resurs för träföretagen och ser mig själv som en mäklare som hjälper dem att hitta rätt kompetens utifrån deras utvecklingsbehov.

Så beskriver projektledaren Benitha Lindgren sin roll i den omfattande rekryteringssatsningen iWood som pågår i Västerbotten just nu. Syftet är att utveckla träindustrin i regionen och de kommande fem åren beräknas cirka 1 100 personer behöva nyanställas. Att få in rätt kompetens är helt avgörande.

– Det är viktigt att tänka strategiskt. Varje nyrekrytering är en chans att utveckla företaget eftersom man kan få in kreativa människor som tillför nya idéer.

Utöver att Benitha besöker företag för att diskutera kompetensbehoven har hon även mycket kontakt med arbetsförmedlingen och yrkesvägledare. Därmed synliggör hon träindustrin och berättar vilken kompetens som industrin behöver framöver. Och hennes mål är högt satta.

– Jag vill sätta norra Sveriges träindustri på kartan som en attraktiv arbetsgivare.

– Vi behöver ständigt jobba för att utveckla arbetssätt som attraherar framtidens medarbetare, samtidigt som vi utvecklar företagen. Jag ser en enorm tillväxtpotential i Västerbottens träindustri och brinner verkligen för det här uppdraget.

BENITHA LINDGREN
Bor: Umeå. Ålder: 32 år.Familj: Sambo. Aktuell: Arbetar på IUC Trä som projektledare för iWood. Kuriosa: ”Farfar snickrade möbler och pappa har jobbat inom träindustrin under hela sitt liv, så jag har det väl i blodet”.

DET HÄR ÄR IWOOD
En rekryteringssatsning för Västerbottens träindustri där 120 företag får hjälp med att hitta rätt kompetens. Projektet drivs av IUC Trä och pågår från juni 2011 till november 2012.

Text: Rebecka Gyllin
Foto: Peter Lundström

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen