Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hjältar & Hjältinnor / Heister vill röja hindren

Heister vill röja hindren

Vi måste bygga mer med trä för att lösa bostadsbristen, menar Chris Heister.

Bristen på bostäder i Stockholms län är stor. Endast 8000 nya bostäder började byggas förra året. Det är för lite visar Länsstyrelsens nya rapport.
– Vi borde bygga dubbelt så mycket. Kan vi inte få till en utveckling där vi får igång bostadsbyggandet så hämmar det länets attraktionskraft. Det är viktigt för hela Sverige att Stockholm växer, säger landshövdingen Chris Heister.
Ett sätt att lösa bostadsproblemet på är att använda nya byggmetoder, till exempel att bygga mer flerbostadshus i trä.
– Träet som råvara möjliggör att man kan bygga mer industriellt processinriktat än vad man hittills gjort. När allt sätts ihop på själva byggarbetsplatsen så kortas byggtiden och transporterna minskar. Det är mer klimatsmart och effektivt.
Men det är inte landshövdingen som bestämmer vilket material nya hus ska byggas i.
– Men jag tycker det är bra att det kommer fram nya möjligheter som kan öka bostadsbyggandet.

Som chef för en statlig myndighet kan hon dock påverka genom att korta handlingstiderna i samband med överklaganden.
– Jag vill vara med och bidra till en utveckling som är till fördel för de som bygger nya hus och hjälpa till att undanröja hinder.

FAKTA: Chris Heister
Arbete: Landshövding i Stockholms län sedan februari 2012.
Ålder: 61 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Barn och barnbarn.
Favoritbyggnad: Tessinska palatset som jag bor i, det är Sveriges vackraste hus.

Text Rebecka Gyllin
Foto Mikael Strinnhed

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen