Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Redaktören / Är miljölagen för svårbegriplig?

Är miljölagen för svårbegriplig?

År 1996 dömdes en person till två veckors fängelse för att ha lämnat farliga kemikalier i naturen. Händelsen var i många år den enda fällande domen för ett miljöbrott i Sverige. 2009 skedde ett trendbrott med fler fällande domar. I dag sysselsätts cirka 20 åklagare med miljömål. Kraven på att förstå miljölagstiftningen och de föreskrifter som utfärdas av myndigheterna har ökat rejält. Men även om man är mån om att göra rätt är det inte alltid så enkelt att förstå vad som gäller. Eller varför.

För när det gäller utsläppsnivåerna för lösningsmedel finns det i dag bestämmelser både på kommunal nivå, länsnivå, nationella lagstiftning och EU-direktiv. Och så en individuell bedömning på det. I varje kommun. Det här skapar osunda konkurrensförhållanden. Och särskilt utslagsgivande blir det eftersom det är en så pass kostsam fråga för företagen. I det här numret av Trä & Möbelforum berättar Kungsäter Kök och Nordic Kitchen Group hur de har handskats med problemet.

Till något tydligare. Scandic Hotels har genom att prioritera hållbarhetsarbetet lyckats attrahera engagerade och hängivna medarbetare. Snyggt jobbat! Stolta medarbetare smittar av sig på gästerna. Och det är den bästa marknadsföringen ett hotell kan ha.

Kristofer Sandberg, redaktör

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen