Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Yvonne gör statistiken till ett alltmer betydelsefullt verktyg för medlemmarna

Yvonne gör statistiken till ett alltmer betydelsefullt verktyg för medlemmarna

Yvonne Identeg har varit lika länge på TMF som organisationen är gammal. Och det är få fakta om branschen som hon inte känner till. Med cirka tio statistiska publikationer per år samt drygt 60 branschrapporter är dagarna fyllda med struktur, beräkningar och deadlines.

YVONNE IDENTEG Ansvarig för marknadsdata och statistik Började på TMF: När organisationen bildades Bakgrund: Skandia och Sveriges Möbelindustriförbund Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? Agneta Arnesson Westerdahl, Johan Rabaeus och Sissela Kyle.

YVONNE IDENTEG
Ansvarig för marknadsdata och statistik Började på TMF: När organisationen bildades
Bakgrund: Skandia och Sveriges Möbelindustriförbund
Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? Agneta Arnesson Westerdahl, Johan Rabaeus och Sissela Kyle.

Hennes yrkesbana startade i fastighetsbranschen och fortsatte med ett par år på den gemensamma marknadsavdelningen för Barnängen och Liljeholmens Ljus. Yvonne Identeg gick vidare till försäkringsbolaget Skandia som skadereglerare för transportskador för Electrolux och ICA.

Allt detta blev bra meriter när Yvonne Identeg för 24 år sedan anställdes på SMI, Sveriges Möbelindustriförbund. När TMF bildades som en paraplyorganisation i början av 2000-talet följde hon med hit.

– Det var väl mest en händelse att jag tidigt halkade in på statistikområdet. Jag gillar struktur och planering och trivs utmärkt med det här arbetet, förklarar Yvonne Identeg, ansvarig för statistik och marknadsdata pä TMF.

TMF sammanställer statistik om den svenska trä- och möbelindustrin från egna och andra källor. Här finns siffror för produktion, export och import av trähus, möbler, köksinredningar, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter. Löneutveckling och arbetsskador är andra sektorer som TMF kartlägger.

Två gånger per år publiceras TMF i siffror och Trähusbarometern. TMF ger även ut en marknadsrapport med inriktning mot byggsektorn och med en speciell omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Statistiken har successivt fått en allt större betydelse inom TMF, vilket Yvonne Identeg vittnar om. Det har också blivit förbättringar undan för undan, både när det gäller innehåll och grafisk formgivning.

– Statistiken som TMF tar fram och sammanställer är till stor nytta för många av våra medlemsföretag. Det får jag ofta signaler om. Genom statistiken går det att följa konjunkturläget och den långsiktiga utvecklingen i trä- och möbelbranschen som helhet och i den egna delbranschen, säger Yvonne.

Medlemsnyttan står hela tiden i centrum. Statistiken ska komma till praktisk användning på företagen och ge dem tydligare beslutsunderlag inför exempelvis investeringar och exportsatsningar.

– Ett övergripande mål är att lyfta fram trä- och möbelindustrins betydelse och att sprida kunskap om branschen, säger Yvonne Identeg.

Hon tror att utbudet av statistik kommer fortsätta att växa eftersom TMF-rapporterna blir allt viktigare för företagen.

– Insamlingen av de uppgifter från företagen som ligger till grund för statistiken digitaliseras steg för steg. Branschgrupperna för fönster och trähus har redan digital insamling och så småningom införs det i flera branschgrupper, berättar Yvonne Identeg.

Mycket av hennes tid på jobbet kretsar förstås kring statistik och marknadsdata.

– Det är spännande men fritiden ägnar jag gärna åt annat, säger Yvonne.

Läsning är ett stort intresse. Agneta Arnesson Westerdahl heter favoritförfattaren, känd för sin historiska skönlitteratur med bland annat Vikingaserien.

På sommarnöjet på Gräddö i Roslagen vistas familjen Identeg så mycket som möjligt.

– Resor är en annan hobby när pandemin inte sätter stopp. Vi har bilat i USA flera gånger. Att ta bilen till Frankrike står högt på önskelistan.

TEXT & FOTO SÖREN KARLSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen