Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Vad behöver fackklubben veta?
Sherwin-Williams

Vad behöver fackklubben veta?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Katia Storm, förhandlare och arbetsrättsjurist, svarar på dina frågor.

Katia Storm

FrågaVad behöver fackklubben veta?
Facket hos oss menar att jag måste informera fackklubben varje vecka om mitt företag och verksamheten . Vad ska jag i så fall informera om och varför?

 Svar
Av 19 § lagen om medbestämmande (MBL) framgår att arbetsgivare som har kollektivavtal fortlöpande ska hålla den lokala arbetstagarorganisation underrättad om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt samt vilka riktlinjer som gäller för personalpolitiken.
Arbetsgivaren ska också bereda facket möjligheten att granska böcker, räkenskaperna och andra handlingar som rör verksamheten, i den omfattning som facket behöver. För dig som arbetsgivare innebär det, att med en viss regelbundenhet, informera om verksamhetens färdriktning och utveckling. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer när och var. När det gäller vilka områden arbetsgivaren ska informera om exemplifieras det i rättspraxis; det kan röra sig om företagets resultat, dess framtidsutsikter, konjunkturläge, marknadsutveckling inom branschen, produktionsteknik, företagets organisation, planering, utveckling et cetera. Personalpolitik kan vara principer och metoder för rekrytering av anställda, urval och befordran, utbildning osv. Praxis visar även att informationen som regel ska vara av generell natur i motsats till den förhandlingsinformation som arbetsgivaren ska ge till facket inför primärförhandling (11 § MBL). Denna information ska sålunda vara mer inriktad på den faktiska förhandlingsfrågan och kan ges inför förhandlingstillfället.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen