Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / Träbyggnader
blev 15:e världsarvet

Träbyggnader
blev 15:e världsarvet

I somras utsåg Unesco sju hälsingegårdar till världsarv. De väldekorerade gårdarna byggdes under 1800-talet och speglar böndernas välstånd.

Foto Jakob Dahlström

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen