Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hälsingegård

Tag-arkiv: Hälsingegård

  • Träbyggnader
    blev 15:e världsarvet

    I somras utsåg Unesco sju hälsingegårdar till världsarv. De väldekorerade gårdarna byggdes under 1800-talet och speglar böndernas välstånd. Foto Jakob Dahlström

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen