Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Reportaget / Strategisk rekrytering hos C&D
Sherwin-Williams

Strategisk rekrytering hos C&D

_i5a0105_

Ibland har en rekryterare tur och får tag i rätt kompetens av en slump. Men i allmänhet krävs både strategi och hårt arbete för att bemanna golven inom träindustrin.

TEXT MAGNUS HAGSTRÖM FOTO JONNY LINDH

Ute på golvet i C&D Snickeri i Falköping står Rickard Olsson och skrapar en 130 år gammal trädetalj som varit en del av inredningen i klassiska saluhallen vid Östermalmstorg i Stockholm. Hela hallen har utrymts för renovering och C&D har fått uppdraget att restaurera träinredningen. Delarna är utplacerade på pallar och noga uppmärkta för att kunna fogas ihop och finnas på plats när Östermalmshallen återinvigs 26 april 2018. I en annan del av snickeriet sitter Jonas Sandgren på företagets CAD-avdelning framför en skärm och ritar en tv-möbel, beställd av en privatperson. C&D jobbar främst med enstycksproduktion men en så pass liten beställning som en enstaka möbel i ett hem är ovanlig även för dem. För många snickare är det attraktivt att få jobba med unika produkter där hantverkskunnandet verkligen sätts på prov. Men även för C&D är rekrytering av kompetent personal en utmaning, liksom för de flesta andra företag i branschen.

– Jag tror att vi i branschen måste marknadsföra oss även som arbetsgivare, nu sker nästan all vår marknadsföring mot kunder, säger Pia Hansson, HR-chef

Pia Hansson, HR-chef som sett till att göra företaget bra på att rekrytera.

Pia Hansson, HR-chef som sett till att göra företaget bra på att rekrytera.

Falköpingsföretaget med 40 anställda har trots allt lyckats ganska bra med sin rekrytering. En av anledningarna är att man har en HR-person på företaget, en tjänst som C&D tillsatte för snart tolv år sedan.

– Ska man lösa det här måste man ha resurser. Det räcker inte att sätta ut en annons- för att rekrytera måste man vara något av en mullvad.
Industrijobb är inte det som står högst i kurs hos ungdomen och skolor har lagts ned, sammantaget finns det för få utbildningsplatser. Det är en samhällsutveckling där många faktorer samverkat, och som till viss del är svår att påverka. Men som HR- chef kan Pia Hansson jobba brett med arbetsgivarvarumärket. En gång i månaden föreläser hon för arbetslösa om hur en rekryterare tänker och då passar hon förstås på att marknadsföra träbranschen. Hon har fått möjlighet att komma ut på skolor, delta i programråd och tid att titta ”utanför boxen”. Pia nämner som exempel hur det gick till när företaget sökte en ytbehandlare.

– Jag vände mig till en EU-arbetsförmedling och fick då kontakt med tre arbetslösa tyskar från Rostock. De kom hit och satt med lexikon. En av dem flyttade hit permanent med familj och barn och jobbar kvar än, och det här är nio år sedan. Men generellt måste vi arbetsgivare bli bättre på att sälja in vår bransch på hemmaplan och berätta vilka roliga jobb som finns. ”Vi inreder Sverige”, brukar jag säga – det låter intressantare än att tala om att arbeta inom träindustrin.

Pia och C&D lockade via EU:s arbetsför- medling hit tre arbetslösa tyskar.

Pia och C&D lockade via EU:s arbetsför- medling hit tre arbetslösa tyskar.

I dag är företagen aktiva i utbildningens programråd och finns på så vis med och påverkar utbildningsinnehållet och marknadsföringen av utbildningen. Ett problem generellt i branschen är förstås att träteknisk gymnasieutbildning är något av en minimibakgrund för att fungera som anställd. Ofta tillkommer några år på golvet innan de anställda är riktigt fullärda. Ibland händer också något på vägen – snickeriet kan ha fått tag på en anställd som fungerar utmärkt, men så bestämmer han eller hon sig för att det är roligare att till exempel resa runt i Asien än att jobba med trä i Falköping. Pia betonar därför vikten av att arbeta med strategisk personalplanering. Det vill säga att helst ha en viss överbeläggning med någon ungdom på ”tillväxt”. Där slår Pia ett slag för den så kallade yrkesintroduktionsanställningen. Ett sätt att komma runt det faktum att det svenska skolsystemet inte utbildar tillräckligt många till träindustrin är att titta på möjligheten att hitta personal som fått sina kunskaper på annat håll. Genom nära samarbete med arbetsförmedlingen och utbildningssamordnare har C&D rekryterat tre syrier som nyligen anlänt till Sverige. Viktigaste samarbetspartnern genom åren är ändå Tibro Training Centre, som finns i regionen och utbildar för trä- och möbelindustrin. Genom TTC har många praktikanter gjort sina första försök i produktionen på C&D och väldigt många som nu är anställda har kommit den vägen.

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete med dem, de känner både oss och sina elever och vet var de kan passa in, säger Pia Hansson.
För träindustrin gäller det att jobba hårt på många plan för att säkerställa tillgången till kompetent personal, nu och i framtiden. Alla rekryteringar kommer inte att gå så smidigt som när 25-årige Niklas Lindberg från Töreboda kom till C&D.
– Jag spelar fotboll med Moholms SK i division 6. När vi mötte Tidavad var det en i motståndarlaget som hade jobbat på C&D och tipsade om att de sökte folk. Då jobbade jag på ett mindre inredningssnickeri i Töreboda och tyckte det här verkade intressant. Förutom arbetserfarenheten har Niklas utbildats vid det trätekniska gymnasiet i Tibro och när de startade yrkesskola fick han bland annat grundutbildning i CNC. Hans bakgrund är närmast perfekt för specialsnickeriet i Falköping. Så även en rekryterare har tur ibland, men som man säger i idrottsvärlden: tur får man inte, den förtjänar man. I allmänhet är det hårt arbete som krävs.

Så rekryterar C&D Snickeri

1. Resurser
Företaget har haft en HR-chef i 12 år. Resurser är en förutsättning för att lyckas.

40 personer är anställda hos C&D i Falköping.

40 personer är anställda hos C&D i Falköping.

2. Marknadsföring
HR-chef Pia Hansson föreläser och är med i programråd. Då berättar hon om företaget.

3. Samarbeten
Med Woodcraft Network startades en trätekniks utbildning i Falköping. C&D är med i programråd och utformar utbildningen. Via TTC får de praktikanter som senare kan bli anställda.

Relaterade artiklar

1 kommentar

  • Lennart Lans

    Så fantastiskt att läsa om hur ni jobbar med rekrytering på CD, verkligen imponerande !

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen