Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Storytelling ska lyfta
företagens betydelse

Storytelling ska lyfta
företagens betydelse

Sverige tar matchen.
Så heter ett initiativ från Svenskt Näringsliv som handlar om att föra ut berättelser om företagens betydelse för samhället.

Sverige har år efter år varit ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Men trots att vi lyckas väl internationellt så utmanas vi hela tiden. Därför vill Svenskt Näringsliv lyfta fram företagens betydelse för välfärden och visa hur företag eller hela branscher ”tar matchen”.
Genom projektet ”Sverige tar matchen” ska fler få förståelse för vad som ger Sverige kraft – de dagliga affärer som alla konkurrenskraftiga företag gör på världsmarknaden.

Projektet är ett samarbete med medlemsorganisationer och medlemsföretag och innefattar även TMF och våra företag.
I det här projektet kan alla engagera sig. Alla har en historia att berätta om hur man ”tar matchen”.

 Läs mer: www.sverigetarmatchen.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen