Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Kompetent arbetskraft
får Sverige att snurra

Kompetent arbetskraft
får Sverige att snurra

Regeringen presenterade sin höstbudget ungefär samtidigt som Svenskt Näringsliv drog igång satsningen Sverige tar Matchen, där första budskapen är att Sverige exporterar mer per invånare än USA och Kina tillsammans. Det är till största delen industrin som står för exporten, som i sin tur bidrar till att stärka ekonomin och finansiera skola, hälso- och sjukvård. Vi hade nog förväntat oss mer om industrin och näringslivet i regeringens höstbudget. Välfärden avgörs av att vi värnar om industrins konkurrenskraft.
Men industrin jobbar ständigt i motlut, konkurrensen är hård från länder med lägre kostnadsläge. Konkurrensen är hård även från inhemska branscher, som inte genererar intäkter för landet, utan bara snurrar pengarna i ökad konsumtion. I ett välfärdssamhälle måste det vara balans över hela linjen.

Industrins konkurrenskraft kräver satsning på industriteknisk utbildning. Vi behöver civilingenjörer, men även elever till de tekniska yrkesprogrammen på gymnasiet och till Yrkeshögskolorna. Trä- och möbelindustrin behöver allt fler specialister, till exempel cnc-operatörer och automationstekniker.
Kompetensförsörjningen är det största enskilda hotet mot framtida expansion för många företag. Utan arbetskraft med rätt kompetens tvingas de i värsta fall flytta produktionen utomlands.
På Småländska höglandet arbetar ungefär hälften av befolkningen inom industrin. Det är helt avgörande för bygden att konkurrenskraften stärks. Uteblivna satsningar i höstbudgeten skickar signaler till ungdomar att satsa på annan verksamhet. Man sänker restaurangmomsen för att fler skall bli servitörer. Sänkt byggmoms skulle skapa avsevärt fler jobb inom bygg- och byggmaterialindustrin.

”Det pågår en reformering av svensk bostadspolitik” står det också i höstbudgeten. 1992 togs räntesubventionerna bort, byggmomsen dubblerades och fastighetsskatten infördes. Var det då reformen påbörjades och som fortsatt pågår. Sedan dess har inte mycket hänt, som kan rubriceras som reform inom svensk bostadspolitik.

Leif G Gustafsson
vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen