Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Stort behov av PRAOplatser – en möjlighet för ditt företag att synas

Stort behov av PRAOplatser – en möjlighet för ditt företag att synas

Även skolan har påverkats av den pågående Coronapandemin, och en effekt är att dubbelt så många högstadieelever kommer att behöva prao under läsåret. Detta innebär en stor möjlighet för ditt företag att marknadsföra dig gentemot framtidens arbetskraft.

För att underlätta för er att skapa spännande och värdefulla prao-platser har TMF sedan några år en prao- och praktikguide.

0001

Mer:

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen