Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Höjda priser & råvarubrist har utmanat trä och möbelindustrin

Höjda priser & råvarubrist har utmanat trä och möbelindustrin

Råvarubristen i kombination med de kraftigt ökade priserna på trävaror och många andra råvaror har varit ett stort problem för den träförädlande industrin och möbelindustrin de senaste månaderna– vilket TMF lyft via olika pressaktiviteter och som synts i lokala reportage och nyhetsinslag.

”De svenska företagen inom branschen är ofta relativt småskaliga och kommer därför lätt på undantag när sågverken väljer att prioritera stora utländska beställare. Möbelindustrin har dessutom pressats hårt av prisökningar på många andra insatsvaror som stål, textil och stoppning”, säger David Johnsson, vd på TMF.

Läs mera här!

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen