Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Skulden krymper men renoveringstakten minskar – renoveringsrapport från Trä- och Möbelföretagen
Sherwin-Williams

Skulden krymper men renoveringstakten minskar – renoveringsrapport från Trä- och Möbelföretagen

Den stora renoveringsskulden i hyresbeståndet fortsätter att krympa, det visar den årliga rapport som TMF tar fram i samarbete med Prognoscentret. Samtidigt har både de offentliga och de privata bostadsbolagen minskat sin renoveringstakt när det gäller ”större” eller ”mer omfattande” åtgärder jämfört med tidigare år. Däremot har antalet punktinsatser ökat och ligger åter i nivå med mätningen 2016.

Renoveringstakten minskar

Renoveringstakten minskar

TMF:s renoveringsrapport 2018 visar att det finns övergripande planer för cirka 230 000 lägenheter under perioden 2017–2021, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

– God ekonomi i samhället och låga räntor har möjliggjort en hög renoveringstakt. Vi tror också det spelat roll att hyresgäster i flerfamiljshus i likhet med alla andra efterfrågar snyggare design och bättre lösningar på kök, badrum, fönster och dörrar. Alla boende vill ha funktionella bostäder och dessa signaler når naturligtvis även fram till dem som äger och förvaltar hyresfastigheter, säger TMF:s vd David Johnsson.

Av undersökningen framgår dock att cirka hälften av bostadsbolagen genomför färre renoveringar när det ställs krav på nybyggnationsstandard vid större renoveringsåtgärder.

– Vi ser att renoveringstakten viker neråt, vilket innebär en risk att renoveringsskulden inte blir fullt ut åtgärdad. Därför är det viktigt att alla parter medverkar till villkor som gör det möjligt att fortsätta krympa renoveringsskulden, säger Martina Hallgren, projektledare inom branschutveckling på TMF för dörrar, fönster, trappor och trägolv.

– Nyproduktionskrav vid renovering i det äldre beståndet bör undantas från nyproduktionskrav i högre utsträckning eftersom kostnaderna blir högre, vilket medför förseningar eller utebliven renovering.

TMF:s renoveringsrapport finns enbart i digital form och publiceras en gång om året.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen