Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Ska min anställde få lön för att söka annat jobb?

Ska min anställde få lön för att söka annat jobb?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

FrågaFråga
En av mina anställda vill ta flera dagars ledigt för att söka arbete på annan ort under sin uppsägningstid och han anser sig ha rätt till lön då. Stämmer detta samt hur många dagar med ledighet kan han i så fall kräva? Kan andra ersättningar krävas, till exempel reseersättning, övertid eller traktamente?

SvarSvar

I 14 § lagen om anställningsskydd framgår att en uppsagd arbets­tagare har rätt till skälig ledighet för att söka arbete. Av bestämmelsen framgår inte hur lång tid detta kan vara men enligt förarbeten till lagen för­tydligas att arbetstagaren har rätt att gå på anställningsintervjuer samt ­besöka arbetsförmedlingen. Enligt rättspraxis har arbetstagaren även rätt att vara med på, om anordnad av arbetsförmedlingen, en så kallad sökanderesa till annan ort för att söka arbete på olika arbetsplatser. Att notera är däremot att arbetstagaren inte kan kräva ut ledighet för att på måfå höra sig för om lediga arbeten finns.

Det stämmer att det av lagen ­följer att arbetstagaren har rätt till bibehållna anställningsförmåner vilket kan vara timlön/månadslön/förmåner. Dock skall övertidsersättning enbart gå ut för beordrad arbetad tid utöver arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått, vilket det inte låter på din fråga som att det är i detta fall. Inte heller kostnader som arbetstagaren haft för att söka annat arbete till exempel rese­ersättning, traktamente etcetera behöver arbetsgivaren stå för.

För mer detaljerad rådgivning hör ­gärna med TMF på 08-762 72 50.

Katia Westerlund, Foto Anna HållamsKatia Storm
Bitr förhandlings­chef, jurist/­förhandlare
katia.storm@tmf.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen