Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Semester under uppsägningstiden 
Sherwin-Williams

Semester under uppsägningstiden 

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Bengt Johansson_cropped1

FrågaSemester under uppsägningstiden 

Får arbetsgivaren förlägga semester under arbetstagares uppsägningstid?

SvarEnligt 14 § semesterlagen finns det två fall som måste särskiljas då det gäller att avgöra om semester och uppsägningstid kan sammanfalla.

1) Uppsägning har skett och arbetsgivaren ska besluta om förläggning av semester. 

Arbetsgivaren får inte utan den anställdes medgivande förlägga semestern till uppsägningstid. Detta gäller oavsett anledningen till uppsägningen – det vill säga såväl när arbetstagaren sagt upp sig själv som när arbetsgivaren sagt upp den anställde på grund av personliga förhållanden eller arbetsbrist.

Det kan vara värt att påpeka att i det fall det är arbetstagaren som önskar ta ut semestern under uppsägningstiden (till exempel. för att snabbt kunna byta anställning) fordras arbetsgivarens samtycke. Detta följer av att det är arbetsgivaren som förlägger semestern.

2) Arbetsgivaren har beslutat om semesterns förläggning och sedan sker uppsägningen. 

Den anställde har, på begäran, rätt att få semestern upphävd i samma mån som den skulle sammanfalla med uppsägningstiden. Detta gäller dock endast om uppsägningen sker på grund av arbetsbrist.

Då arbetstagaren säger upp sig själv eller arbetsgivaren säger upp den anställde på grund av personliga förhållanden kan arbetsgivaren låta den fastställda semestern löpa under uppsägningstiden, varvid givetvis inget krav på semesterersättning för den utlagda semesterledigheten uppstår.

Uppsägningstid som är längre än 6 månader 

Vad som sagts ovan under punkt 1 och 2 gäller inte i den mån uppsägningstiden överstiger sex månader. Om uppsägningstiden exempelvis är åtta månader gäller fortfarande vad som sagts under punkt 1 och 2 för den första sexmånadersperioden. Därefter begränsar inte 14 § semesterlagen arbetsgivarens möjligheter att förlägga semester eller stå fast vid tidigare beslutad förläggning.

 

Bengt Johansson, chefsjurist
bengt.johansson@tmf.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen