Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Almedalen 2016; Trädgårdsstad, gymnasiestudier och integrationsdebatt
Sherwin-Williams

Almedalen 2016; Trädgårdsstad, gymnasiestudier och integrationsdebatt

Tre frågor på tre olika seminarier stod i centrum för TMF under årets Almedalsvecka: den moderna trädgårdsstaden (i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli), elevers rätt till heltidsstudier på gymnasiet (Industrirådet och Teknikcollege) samt industrins integrationsuppmaning (TMF tillsammans med SLA och IKEM, som var en del av Industrin tar matchen). 

Johan Palmberg, representant för OBOS Sverige AB och fabrikschef på Smålandsvillan i Vrigsta, var en av paneldeltagarna och han talade utifrån företagets egna integrationssatsning. Smålandsvillan har exempelvis en egen språkundervisning för medarbetarna – som består av cirka 15 nationaliteter. Företaget har anlitat en SFI-lärare och varje fredag är det obligatoriskt att gå på svenskundervisningen som är anpassad till företagets behov. Johan Palmberg betonade vikten av att få fart på processen med sätta nyanlända i arbete och de har dagligen folk som hör sig för om jobb.

JOHAN PALMBERG, fabrikschef på Smålandsvillan.

JOHAN
PALMBERG,
fabrikschef på
Smålandsvillan.

– Det är kul att höra att det finns intresse att diskutera det här och att frågan engagerar. Men vi som står längst ner har inte tid att diskutera, vi måste få konkreta förslag.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen