Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Möbelfakta fyller fem och inleder samarbete
Sherwin-Williams

Möbelfakta fyller fem och inleder samarbete

Lagom till sin femårsdag sker det avgörande förändringar med TMF:s märkningssystem Möbelfakta. Efterfrågan på Möbelfakta-märkning ökar kraftigt och TMF inleder nu ett samarbete med Trossa för bland annat tredjepartskontroll av att Möbelfaktas krav efterföljs.

Från och med januari 2016 kommer Trossa att hantera alla nya deklarationer och genomföra revisioner samt stickprovskontroller hos de företag som märker möbler med Möbelfakta. Trossa, konsulter inom miljö och hållbar utveckling, har omfattande erfarenhet av liknande samarbeten med ett flertal stora företag och organisationer.

TMF kommer fortsatt att vara huvudman för Möbelfakta och ansvara för innehållet i de tre delarna kvalitet, miljö och socialt ansvar samt sköta rådgivning, utbildning och support. Det nya för 2016 är att kontroll av efterlevnad ska utföras av tredje part.

– Tredjepartsgranskning blir allt vanligare när man vill arbeta framgångsrikt med märkningssystem inom hållbarhet. Det är ett sätt att stärka systemets integritet, men hjälper också företagen att utveckla sitt hållbarhetsarbete, säger Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF.

– Intresset för att få märka sina möbler med Möbelfakta har ökat enormt. Det här samarbetet ger oss nu möjligheter, både att kraftigt öka kapaciteten för att möta efterfrågan hos möbelföretagen och att genom tredjepartsgranskning säkerställa efterlevnad av de krav som ställs på kvalitet, miljö och socialt ansvar, säger Robin Ljungar.

Det lär även att införas en ny betalningsmodell?

Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF.

Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF.

– Eftersom vi nu inleder ett samarbete med en extern part som sköter granskning, revisioner och stickprover så kommer den totala avgiften – via Möbelfaktas nya betalningsmodell – att öka för företagen, men i gengäld får vi ett ökat inslag av tredjepartsgranskning som ytterligare förstärker förtroendet. Syftet är att Möbelfakta ska bära sina egna direkta kostnader och borga för en robust finansiering.

Vilken har varit den största förändringen med Möbelfakta under de här fem åren?

– Utan tvekan har de nya kraven inom både miljö och socialt ansvar gjort Möbelfakta till den mest kompletta märkningen för möbler där fokus verkligen ligger på hållbar utveckling för branschen.

Vad är du som Möbelfaktaansvarig mest stolt över?

– Att möbelföretagen i Sverige tar ansvar och på allvar lever upp till Möbelfaktas hårda krav på hållbar utveckling och faktiskt ser detta som en konkurrensfördel.

Vilken är den största utmaningen framöver?

– Vi står inför stora utmaningar när det gäller miljö och hållbarhet – inte minst de åtaganden vi har att minska utsläpp av växthusgaser och minimera kemikalieanvändning. Här kommer Möbelfakta att vara ett viktigt verktyg för att visa att våra branscher är en del av lösningen.

Se Möbelfaktas webbplats, mobelfakta.se, för mer information.

/Fakta/

Möbelfakta på 12 sekunder

• Möbelfakta, som är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, har sedan nylanseringen 2011 vuxit snabbt, och antalet märkta möbler har nära nog fördubblats varje år.

• Inom offentlig upphandling har Möbelfakta blivit ett begrepp i det att både Upphandlingsmyndigheten och Kammarkollegiet anger Möbelfakta som ett sätt att verifiera att deras upphandlingskrav är uppfyllda.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen