Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Insikt / Pirater ska straffas
Sherwin-Williams

Pirater ska straffas

Internationella åklagarkammaren i Stockholm har väckt talan mot företaget Designers revolt samt några av bolagets företrädare.  Bolaget krävs på 46 miljoner i skadestånd. Åtalet gäller brott mot upphovsrättslagen, varumärkesintrång samt medhjälp till upphovsrätts-intrång. Åtalet är det hittills största i Sverige för misstänkta piratkopior av design.

bolagets webb såldes under flera år piratkopior av designmöbler och lampor, främst till svenska kunder. Bolaget påstod att verksamheten var laglig eftersom bolaget var registrerat i Storbritannien, där upphovsrätten för design endast gäller i 25 år. I Sverige gäller skyddet för brukskonst i 70 år efter designerns död. Bolaget påstod dessutom att man i skydd av den fria rörligheten kunde bearbeta andra marknader inom EU.

Det är av flera skäl bra att rättsväsendet agerar. Vad gäller juridiken har Stockholms tingsrätt i mål B 2438-13 konstaterat att den här typen av verksamhet är olaglig. Tingsrätten framhåller att omständigheten att skyddstiden för ett alster gått ut i England inte ger någon rätt att sälja och leverera kopior av alstret till en person som befinner sig i Sverige. Detta är också helt i linje med en dom (C-5/11) från EU domstolen 2012. Det betyder i klartext att man inte i fall som dessa kan gömma sig bakom engelsk upphovsrätt. Affärsidén är helt enkelt olaglig.

Även om man bortser från juridiken är det viktigt att piratkopieringen sätts i strålkastarljuset. Bolaget påstår sig tala för designern (i övernaturlig form får man förmoda) och att man i enlighet med deras (outtalade) vilja tillgängliggör design till folket. Man uttalar sig som självpåtaget ombud. Självfallet helt utan stöd från designer, rättighetshavare eller för all del verklighet.

Ingenting kunde vara mer felaktigt. I verkligheten handlar det oftast om grov och välorganiserad brottslighet som omsätter mångmiljardbelopp. Hela idén är att tjäna pengar på andras arbete. Piratkopior tillverkas som regel under vidriga förhållanden långt borta från uppförandekoder, socialt ansvar och arbetsmiljölagstiftning. Arbetare ersätts med spottstyvrar och myndigheter mutas.

Den som mot all förmodan funderar på att handla från den här typen av bolag kan ju fundera på om man verkligen vill bidra till och understödja kriminalitet. Det är trots allt skillnad på pris och kostnad.

David Johnsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen